เมืองเซี่ยงไฮ้เอาจริงเรื่องแยกขยะ โดยสั่งปรับไปแล้วกว่า 190 ราย สำหรับผู้ที่ละเมิดกฏระเบียบเรื่องการคัดแยกขยะที่เข้มงวดที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม

งานนี้ ใบสั่งปรับ 15 ใบเป็นการแจกให้กับประชาชนทั่วไป ส่วนที่เหลือเป็นการกระทำผิดของหน่วยงานจัดเก็บขยะ ที่ยังเอาขยะที่ประชาชนคัดแยกแล้วไปเทรวมกัน สถานีเก็บขยะแห่งที่ทำผิดจะได้รับการเตือนให้จัดการแก้ไข เพราะถ้าไม่แก้ไข อาจจะถูกปรับระหว่าง 5 พันถึง 5 หมื่นหยวน หรือระหว่างประมาณ 2 หมื่น 2 พันบาท ถึง 2 แสน 2 หมื่นบาท ทางการมีการตรวจสอบหน่วยงานที่เก็บรวบรวมและขนส่งขยะ 138 หน่วย ซึ่งลำดับต่อไป ทางการจะตรวจเช็คหน่วยเหล่านี้ทั้ง 230 หน่วยเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองแรกในจีนที่นำกฏระเบียบที่เข้มงวดเรื่องการแยกขยะมาใช้ทั้งสำหรับภาคครัวเรือนและหน่วยงานต่าง ๆ ในความพยายามที่จะให้มีการแยกขยะจากทั่วประเทศ ปัจจุบันใน 46 เมืองนำร่อง กำลังมีการสร้างระบบจัดการกับขยะครัวเรือน  โดยพวกเขาจะมีรถขนขยะครัวเรือนเกือบ 5 พันคัน และรถขนขยะอันตรายอีก 1 พันคัน หนึ่งในเมืองเหล่านี้ก็คือคุนหมิง ที่ทางการเริ่มบังคับใช้กฏระเบียบใหม่อย่างไม่เป็นทางการ เช่นเรื่องถังขยะแยกประเภทขยะ และถุงสำหรับการแยกขยะที่มีรายชื่อหรือคิวอาร์โค๊ด เพื่อให้สามารถสืบย้อนไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ พร้อมกับมีการประชาสัม พันธ์เรื่องดการแยกขยะอย่างกว้างขวาง โครงการนี้ทำให้ความต้องการถังขยะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก