คุณผู้ชมจำนวนมากที่ไม่ได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดในชีวิตเกี่ยวพันกับยาเสพติด อาจจะไม่รู้จักว่า "ไอซ์" คืออะไร จริงๆ แล้ว "ไอซ์" หรือ "ยาไอซ์" ก็คือ "ยาบ้า" หรือ เมทแอมเฟตามีน รูปแบบหนึ่ง โดย "ไอซ์" มีชื่อเรียกในทางวิชาการว่า Crystal Meth หรือ เมทแอมเฟตามีน ไฮโรคลอไรด์ สาเหตุที่เรียกแบบนี้ เพราะรูปพรรณของ "ไอซ์" เป็นก้อนผลึกใสเหมือนน้ำแข็ง เพราะไอซ์มีความบริสุทธิ์เกือบ 100% มีฤทธิ์แรงกว่า "ยาบ้า" มาก บางคนเรียกว่า "ยาบ้าบริสุทธิ์" หรือ "หัวยาบ้า"

วิธีการเสพ นักเสพมักนำไปละลายน้ำ แล้วฉีดเข้าเส้นเลือด บางคนก็นำไปเผาไฟผ่าน "ฟรอยด์" แล้วสูดดมควันเหมือนการเสพยาบ้า "ไอซ์" มีฤทธิ์ทำให้อารมณ์เคลิบเคลิ้ม สนุกสนาน สดชื่นกระปรี้กระเปร่า จึงทำให้เสพติดได้ง่ายกว่า และมีอันตรายต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคมของผู้เสพมากกว่ายาบ้าทั่วไปและเนื่องจาก "ไอซ์" มีราคาแพงกว่ายาบ้ามาก ทำให้ราคาค่อนข้างแพง มักใช้กันในกลุ่มไฮโซ คนดัง ดารา นักร้อง รวมไปถึงนักการเมือง หรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลเงินหนายิ่งสังคมพัฒนาจนเกิดเศรษฐีใหม่มากมาย ธุรกิจสีเทา ธุรกิจมืดเฟื่องฟู ยาเสพติดราคาแพงอย่าง "ไอซ์" ก็ยิ่งแพร่กระจาย ไม่ใช่เฉพาะไทย แต่แพร่หลายทั่วโลก ปัญหาก็คือ ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกไอซ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกไปแล้ว