royal coronation
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
คลิปเด็ด

ยื่น 1.3 หมื่นรายชื่อ ปลดอาวุธ คสช.

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 - 11:21 น.

Shares :
เปิดอ่าน 896 ครั้ง

ยื่น 1.3 หมื่นรายชื่อ ปลดอาวุธ คสช.

กลุ่มไอลอว์ และเครือข่ายภาคประชาชน 23 กลุ่ม ออกมาทำกิจกรรม ปักหมุด ปลดอาวุธ คสช.โดยนำรายชื่อของประชาชน 13,409 รายชื่อ ยื่นต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้ยกเลิกประกาศ และคำสั่ง คสช.35 ฉบับที่มีเนื้อหาจำกัดสิทธิเสรีภาพ สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง

เครือข่ายภาคประชาชน 23 กลุ่ม นำโดย อ.จอน อึ๊งภากรณ์ และผู้จัดการ "ไอลอว์"ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ พร้อมประชาชน รวมตัวกัน ที่กระทรวงการคลัง ก่อนเดินเท้าไปสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ ยื่นรายชื่อประชาชน 13,409 รายชื่อ ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช.และคำสั่งของ คสช.และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนายยิ่งชีพ บอกว่า ไอลอว์ ใช้เวลากว่า 1 ปี 6 เดือน รวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อจะปลดอาวุธ คสช.ด้วยการเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรออก พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช. , คำสั่งของ คสช.และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวม 35 ฉบับ โดยครอบคลุม 4 ประเด็น คือ เสรีภาพการแสดงออก , เสรีภาพสื่อ,สิทธิกระบวนการยุติธรรม รวมถึงสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยได้ยื่นข้อเรียกร้องเดียวกัน ไปยังพรรคการเมืองทุกพรรค หวังว่าพรรคการเมืองทุกพรรคจะตอบรับ และยกมือโหวตในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ยกเลิกคำสั่ง คสช.พร้อมทั้งคืนสถานการณ์ปกติให้กับระบอบประชาธิปไตยรองนายกฯวิษณุเครืองาม บอกว่า หลัง คสช. พ้นไป คำสั่ง คสช. ตามอำนาจ มาตรา 44 ที่ออกไปแล้วยังมีผลอยู่ เว้นแต่จะมีการยกเลิกเพิกถอนกันไปเองโดย คสช.ก่อน หรือ จนกว่า จะมีการออกกฎหมายยกเลิก โดยระบบสภา ซึ่ง คสช.ได้วางกลไกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ว่า เมื่อจะพ้นจากตำแหน่งไปจะต้องมีการยกเลิกคำสั่งบางฉบับ

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ