มีรายงานว่า พนักงานโรงแรมพื้นที่บ้านด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา กว่า 150 คน รวมตัวกันเพื่อมารับฟังการชี้แจงของนางอรพินทร์ คงพรม หัวหน้าแผนกแม่บ้าน หลังจากที่บริษัทได้ประกาศเลิกจ้างทำงานเมื่อวานนี้ (19 มิถุนายน 2562) ส่งผลให้พนักงานนับร้อยชีวิตต้องตกงานทันที  โดยที่พนักงานส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวมาก่อนและยังทำใจไม่ได้

นางอรพินทร์ คงพรม เปิดเผยว่าทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการบอกล่วงหน้า เมื่อเซ็นยินยอมในหนังสือเลิกจ้างก็มีผลทันทีและได้เงินชดเชยเพียงเดือนเดียวเท่านั้น ซึ่งมันไม่มีความยุติธรรมและเป็นธรรมเลย กลุ่มพนักงานที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมดส่วนใหญ่ต่างไม่รู้ตัวมาก่อน บางคนยังไม่ได้เตรียมตัวหางานใหม่เนื่องจากได้ร่วมงานกับบริษัทมานานหลายปี ทำให้ผู้ที่ถูกเลิกจ้างต้องมารวมตัวกันที่สำนักงานคุ้มครองสวัสดิการแรงงานจังหวัดสงขลา เพื่อเรียกร้องสิทธิ์พึงมีที่จะได้รับเงินชดเชยในกรณีที่มีการเลิกจ้างต้องชดเชยตามสิทธิ ตามระยะเวลาที่ทำงานอยู่ไม่ใช่แค่เดือนเดียวทั้งหมด 

ขณะเดียวกัน การเลิกจ้างดังกล่าวผู้บริหารในเครือวีเฮชเอ็ม ได้เปิดเผยว่า เป็นเรื่องปกติที่บริษัทประกอบการโรงแรมและที่พัก ที่บ้านด่านนอก ได้ประสบปัญหาการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีกรุ๊ปทัวร์และนักท่องเที่ยวมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องหลายปี บริษัทได้ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงการเลิกจ้างพนักงานส่วนหนึ่งออก เพื่อประคองให้บริษัทอยู่รอด