องค์กรเครือข่ายปกป้องสิทธิสิ่งแวดล้อม เตรียมยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้นำอาเซียน ให้บรรจุวาระการควบคุมอุตสากรรมการค้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มาในรูปแบบของ "รีไซเคิล" ชี้อาเซียนไม่ใช่ถังขยะโลก

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้กำลังจะเริ่มขึ้น ทำให้กลุ่มปกป้องสิทธิสิ่งแวดล้อมของชุมชนจากมาเลเซีย ฟิลิปปินส์และไทยรวมพลังเรียกร้องให้บรรดาผู้นำอาเซียน กำหนดนโยบายระดับภูมิภาคที่ชัดเจนในประเด็นสิ่งแวดเล้อม โดยเฉพาะการห้ามเคลื่อนย้ายขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนที่กำลังทะลักเข้าสู่ภูมิภาคอยู่ขณะนี้ ตลอดจนควบคุมการผลิตและการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวให้เป็นรูปธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ถูกบรรจุเข้าในวาระการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้แต่อย่างใด                 ผู้อำนวยการประจำประเทศฟิลิปปินส์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เลอา เกเรโร เปิดเผยว่า ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนยังคงเป็นศูนย์กลางของการเคลื่อนย้ายกากของเสียของประเทศต่างๆ มากำจัดทิ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมาตรการห้ามนำเข้าขยะพลาสติกของจีนเมื่อปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา เกิดการค้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย ซึ่งแฝงมาในรูปแบบของการ "รีไซเคิล" หรือ "การใช้ประโยชน์"แต่ทว่ากากของเสียที่นำเข้ามาส่วนใหญ่มีปลายทางที่หลุมฝังกลบหรือถูกนำไปเผาในพื้นที่ที่ผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบในประเทศปลายทาง          ซึ่งรายงานการศึกษาการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2561(มิ.ย. 62) โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ ระบุถึงการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์มายังประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง         ขณะที่ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธารา บัวคำศรี บอกว่า ผู้นำรัฐบาลอาจมองเรื่องนี้ว่าคือโอกาสของการพัฒนาอุตสาหกรรม แต่ราคาที่ประชาชนต้องจ่ายคือความเสียหายต่อสุขภาพ น้ำสะอาดและผืนดินที่ใช้ในการดำรงชีวิต หากผู้นำอาเซียนยอมรับถึงความรับผิดชอบในการพัฒนาความมั่นคงที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวตามพันธกิจของอาเซียนที่มีต่อระเบียบวาระ พ.ศ. 2573 โดยที่ "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" นั่นหมายถึงว่า การนำเข้ากากของเสียหรือ ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาในภูมิภาคในนามของการพัฒนาก็ควรจะต้องยุติลง