เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. สุทธิพล ทวีชัยการ ระบุ การที่หลายหน่วยงานทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และ คปภ.ร่วมกันจัดระบบโครงสร้างการคิดค่ายา ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการทั้งระบบของโรงพยาบาลเอกชน จะส่งผลดีต่อภาพรวมธุรกิจประกันสุขภาพอย่างมาก

เพราะจะทำให้ระบบการคิดค่าบริการและค่ายามีความชัดเจน และเมื่อทุกอย่างชัดเจนจะทำให้เบี้ยประกันสุขภาพลดลง เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเบี้ยประกันสุขภาพจะลดลงได้มากน้อยเพียงใด แต่เชื่อว่าเมื่อทุกอย่างอยู่ในกรอบและชัดเจนอัตราเบี้ยประกันสุขภาพจะลดลงจากปัจจุบันแน่นอนคปภ.อยู่ระหว่างการปรับหลักเกณฑ์ของกฎหมายด้านฐานข้อมูลประกันภัยรูปแบบต่าง ๆ และกฎหมายประกันสุขภาพทั้งระบบที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา เนื่องจากตัวกรมธรรม์ประกันสุขภาพใช้มานานนับ 10 ปี และบางเงื่อนไขหรือการคุ้มครองไม่ตรงตามความเป็นจริง เมื่อมีการเคลมประกันสินไหมทดแทนประกันสุขภาพตามกรมธรรม์จึงมีปัญหา จนบางครั้งผู้ทำประกันสุขภาพไม่สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้ เมื่อมีการปรับรูปแบบใหม่ในตัวแบบสัญญาประกันสุขภาพที่ คปภ.จะประกาศใช้ใหม่ในไม่ช้านี้ เชื่อว่าจะเป็นการคุ้มครองผู้เอาประกันสุขภาพได้อย่างเป็นธรรมเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังจะเป็นการแก้ไขปัญหาและลดการฉ้อฉลการทุจริตต่าง ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งการปรับปรุงโดยดึงระบบคอมพิวเตอร์มาใช้จะเป็นการสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นสากล ซึ่งมีข้อมูลที่ถูกต้องและอ้างอิงต่อการคุ้มครองสิทธิ์สร้างความเป็นธรรมประกันได้เป็นอย่างดีสำหรับภาพรวมธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตไตรมาสแรกปีนี้ มีเบี้ยรับรวมกว่า 2 แสนล้านบาท ลดลง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว สงครามการค้าสหรัฐและจีนยังมีทิศทางไม่ชัดเจน รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทำให้คนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าเลือกซื้อประกันภัยรูปแบบต่าง ๆ โดยคาดว่าธุรกิจประกันภัยปีนี้อาจติดลบ 2-3% หรือมีเบี้ยรับเพียง 8.3 แสนล้านบาทเท่านั้น