คปภ. เร่งติดตามประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ร้านค้าในตลาดนัดสวนจตุจักร ร้านค้าที่ถูกเพลิงไหม้ในครั้งนี้มีประมาณ 110 ร้านค้า มีการทำประกันอัคคีภัย 28 ร้านค้า จำนวน 30 กรมธรรม์ ทุนประกันภัยรวม 13,360,000 บาท

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในตลาดนัดสวนจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ส่งผลทำให้ร้านค้าถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายจำนวน 110 ร้านค้า บนพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร โดยไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บแต่อย่างใด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา เบื้องต้นตนได้สั่งการให้สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการการทำงานร่วมกับ สำนักงาน คปภ. เขตบางนา ติดตามและประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ตลอดจนลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างเต็มที่ทั้งนี้ ได้รับรายงานเบื้องต้นจาก สำนักงาน คปภ. เขตบางนาว่า ร้านค้าที่ถูกเพลิงไหม้ในครั้งนี้มีประมาณ 110 ร้านค้า มีการทำประกันอัคคีภัย 28 ร้านค้า จำนวน 30 กรมธรรม์ ทุนประกันภัยรวม 13,360,000 บาท แยกเป็นร้านค้าที่ทำประกันอัคคีภัยไว้กับ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 24 ร้านค้า 24 กรมธรรม์สำหรับ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ร้านค้าที่ทำประกันภัยไว้นั้น สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และสำนักงาน คปภ. เขตบางนา ได้อำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับร้านค้าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ โดยได้รับรายงานจาก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ว่า ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินความเสียหายตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว และอยู่ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างเร่งด่วนต่อไป