มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีของกระทรวงการคลัง โดยการแจกเงิน 1,500 บาทต่อคน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 55 จังหวัดเมืองรอง ถูกถอดออกจากวาระประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 เมษายนนี้แล้ว ติดตามจากรายงานทีมข่าวเศรษฐกิจเนชั่นทีวี

โครงการยิ่งเที่ยว ยิ่งเท่ ช่วยเปย์เมืองรอง ซึ่งจะแจกเงินให้ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปคนละ 1,500 บาท เพื่อนำไปซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี เพย์เมนท์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ภายใต้งบประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ถือเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีของกระทรวงการคลัง ล่าสุดกระทรวงการคลังถอดใจไม่นำเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 เมษายนนี้แล้ว หลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนาหู จนนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องสั่งให้ทบทวนโครงการเพื่อให้เกิดความรอบคอบ เพราะมีทั้งเสียงตอบรับและเสียงคัดค้านขณะที่ผลการหารือระหว่างกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณได้ข้อสรุปว่าไม่สามารถนำงบกลางปีมาใช้กับมาตรการดังกล่าวได้ เพราะขัดวัตถุประสงค์ของการใช้งบกลางปี ซึ่งจะต้องเป็นเรื่องจำเป็นและใช้กรณีฉุกเฉินเท่านั้น

ขณะที่ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ สทท. ชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร บอกว่า การยกเลิกมาตรการแจกเงิน 1,500 บาทต่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองจะไม่กระทบภาพรวมการท่องเที่ยวของไทย และหากนำเงินดังกล่าวมาใช้ไม่ถูกวิธี ก็จะไม่เกิดผลต่อการท่องเที่ยวเท่าใดนักสทท.ยืนยันว่าเห็นด้วยกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ต้องมีกลไกในการกระจายรายได้ให้ถึงมือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ชุมชน และหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด หากแจกเงินแต่ไม่มีวิธีการที่รัดกุม ผู้ที่ได้รับเงินจะนำไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์ เช่น ซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อต่างๆ ทำให้เอสเอ็มอีไม่ได้ประโยชน์ จึงกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่มากสำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวในขณะนี้ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวมากนัก โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเดินทางมาท่องเที่ยวไทยตามปกติ และนักท่องเที่ยวชาวไทยยังเดินทางท่องเที่ยวเหมือนเดิม แต่การใช้จ่ายลดลงตามกำลังซื้อที่ชะลอตัว จึงไม่แน่ใจว่ารายได้จากการท่องเที่ยวไทยปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ 1.12 ล้านล้านบาทหรือไม่ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ บอกว่า ยังไม่เห็นรายละเอียดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง แต่รู้สึกดีใจและสบายใจที่การท่องเที่ยวจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศ ส่วนเป้าหมายในปีนี้

คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทย 40 ล้านคน และหากมีกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวจากรัฐบาล เชื่อว่าจำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้จะสูงเกินกว่า 40 ล้านคนอย่างแน่นอน หรือเติบโตมากกว่า 10%หลังจากนี้ต้องติดตามว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในวันที่ 30 เมษายนนี้ จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง นอกจากการลดหย่อนภาษี 1.5 หมื่นบาทต่อคน และการขยายเวลาเปิดจุดให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในกรุงเทพฯและปริมณฑลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2562