โลกออนไลน์ ไม่เห็นด้วยต่อนโยบายแจกเงิน 1,500 บาทให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเที่ยวเมืองรองและอยากเห็นเงินถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นมากกว่า

 

ถือเป็นนโยบายหนึ่งที่สร้างกระแสในโลกออนไลน์หลังกระทรวงการคลัง เตรียมออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ อัดฉีดวงเงินประมาณ 15,000 ล้านบาท แจกเงินให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป คนละ 1,500 บาท 10 ล้านคนแรก นำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการในการท่องเที่ยวเมืองรอง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อีเพย์เมนต์  (e-Payment)

 

ผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ทั้งที่เห็นว่าเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ควรจะนำงบประมาณก้อนนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ หรือใช้เพื่อหารอุดหนุน โรงพยาบาล ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ จะเกิดประโยชน์ มากกว่า บางส่วนก็ไม่เห็นด้วย ในแง่ที่เป็นการสนับสนุนวัยรุ่นแบมือขอเงิน เพื่อเที่ยวช้อปปิ้ง แทนที่จะสนับสนุนเป็นทุนสร้างรายได้