เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กรณีควัก 12 ล้าน ส่ง กกต.ทั้ง 7 คนบินดูงานการใช้สิทธิเลือกตั้งของคนไทยในต่างประเทศหรือการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.-10 มี.ค. 2562 นี้ โดยมีการยื่นคำร้องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองสอบถามความเห็นต่างๆ เป็นจำนวนมาก

 

ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ กกต.ไม่มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่างๆ เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ โดย กกต.ทั้ง 7 คน ติดภารกิจเดินทางไปดูงานการใช้สิทธิเลือกตั้งของคนไทยในต่างประเทศ หรือการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. -10 มี.ค. โดยนายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เดินทางไปดูการเลือกตั้งที่สหราชอาณาจักร นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย และนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ เดินทางไปดูการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกา นายปกรณ์ มหรรณพ และนายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ เดินทางไปดูการเลือกตั้งที่เยอรมัน และสวิสเซอร์แลนด์ ขณะที่นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.มีกำหนดจะเดินทางไปดูการเลือกตั้งที่สิงค์โปร์ ซึ่งการเดินทางไปดูงานการเลือกตั้งครั้งนี้มีวงเงินประมาณ 12 ล้านบาทเศษทั้งนี้การเดินทางไปดูงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงการวิพากษ์วิจารณ์ในสำนักงาน กกต.ถึงความเหมาะสม เนื่องจากเห็นว่าอยู่ในช่วงใกล้เลือกตั้ง มีการยื่นคำร้องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองสอบถามความเห็นต่างๆ ในเรื่องวิธีการหาเสียงเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องการความชัดเจนโดยเร็วเนื่องจากอยู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสียงเรียกร้องขอให้ กกต.วินิจฉัยคุณสมบัติของ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า คสช.ว่าเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเนตนายกรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ เหตุใด กกต.จึงไม่สลับกันเดินทางไปเพื่อให้เหลือ 5 คนเป็นองค์ประชุมสามารถพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ได้