- ยุทธศาสตร์ของพรรคในการหาเสียงเลือกตั้ง
-จุดขายของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้
-จุดยืนทางการเมืองของพรรคชาติพัฒนาหลังเลือกตั้ง
-จริงหรือไม่ที่มีการวิเคราะห์กันว่าพรรคชาติพัฒนา จะเป็นตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาล