ครูวิภา บานเย็น ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหนี้ กยศ.เกือบ 1 ล้าน เพราะค้ำประกันให้ นร
.เมื่อปี 2541 แต่มี 17คน ไม่ชำระหนี้ ทำให้ครูจะถูกยึดบ้าน ด้านครูวิภา ขอให้ลูกศิษย์ที่ครูเซ็นค้ำประกันให้ช่วย
ชำระหนี้เพื่อลดภาระ หลังจากนี้คงไม่เซ็นค้ำให้ใครอีกแล้ว และหากย้อนกลับไปได้ ก็คงไม่ทำแบบนี้