ไปชม อีกหนึ่งมุมน่ารักๆ ของท่านผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์ กันว่าจะร้องได้หวานเเค่ไหน