กรมอุทยานฯ วางมาตรการดูแลความปลอดภัย โดยให้เจ้าหน้าที่ไปประจำการตามจุดที่มีถ้ำทั่วประเทศ หากนักท่องเที่ยวต้องการเข้าไปเยี่ยมชมความงามธรรมชาติภายในถ้ำจะต้องลงทะเบียนเข้าออก พร้อมทั้งต้องสวมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการเดินถ้ำ ต้องหมวกกันน็อคติดไฟฉาย รวมถึงเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม