เบญจลักษณ์บนใบหน้า

(pic 1) 

 

 

          คิ้วยาว เมื่อคิ้วแต่ละข้างยาวกว่าความกว้างของตา นี่คือคิ้วยาว คนคิ้วยาวมักเป็นมิตร นิสัยใจคอดี และมีกิริยามรรยาทสุภาพอ่อนน้อม คนที่มีคิ้วประเภทนี้เป็นลูกที่กตัญญูรู้คุณ และมักดูแลพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดี โดยทั่วไปแล้วพวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นลูกคนโตของครอบครัว ข้อเสียเปรียบสำคัญของพวกเขาคือหัวเก่าเกินไปและมีแนวโน้มที่จะใช้เวลามากมายหมดไปกับงาน ดังนั้นพวกเขาจึงขาดการรับรู้พัฒนาการของแนวโน้มใหม่ๆ ในที่ทำงานและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ช้า ผู้หญิงคิ้วยาวรักที่จะกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมของตนภายหลังการแต่งงาน
    

 

 

เบญจลักษณ์บนใบหน้า

(pic 2) 

 

 

          คิ้วสั้น คนคิ้วสั้นไม่เหมือนกับคิ้วเล็ก คิ้วสั้นหมายถึงคิ้วที่สั้นกว่าความยาวของตาแต่ละข้าง คนคิ้วสั้นมักขาดน้ำใจ พวกเขาไม่ค่อยให้อภัยใคร และไม่ใกล้ชิดกับพี่น้อง คนที่มีคิ้วประเภทนี้รักอิสระ ทว่ารู้จักแต่ตัวเองและใส่ใจกับตัวเองเท่านั้น โดยไม่สนใจคนอื่น เพราะเหตุนี้พวกเขาจึงชอบควบคุมมากเกินไป และอารมณ์ร้อนในยามที่สิ่งต่างๆ ไม่ได้ดังใจ ถ้าคิ้วสั้นและหนาพวกเขาจะมีความสุขกับชีวิตครอบครัวในวัยชรา ถ้าคิ้วสั้นบางและหรอมแหรม พวกเขาจะไม่มีความสุขกับชีวิตครอบครัวในวัยชรา
   

 

 

 

เบญจลักษณ์บนใบหน้า

(pic 3) 

 


 

 

 

          คิ้วเข้มแข็ง คนคิ้วเข้มแข็งมักอยู่สูง ดูแน่นด้วยขนคิ้วที่หนาเล็กน้อยทว่าเรียบร้อยและเป็นระเบียบ คิ้วแบบนี้มักดูมีบารมีและบ่งชี้ว่าคนนั้นเป็นผู้นำที่ดีมาก คนที่มีคิ้วประเภทนี้มักมีความอดกลั้นสูง ทั้งมีเจตจำนงและแรงขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทำ พวกเขามักรู้วิธีคัดเลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับงานแต่ละอย่างและจับคู่กับความรู้ความสามารถกับความต้องการที่มีอยู่ได้เก่งกาจ คิ้วเข้มแข็งเป็นลักษณะที่ดี และพบในผู้ประกอบการชั้นนำและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก พวกเขามักฝันถึงสิ่งใหญ่ๆ โตๆ และลงมือทำให้ความฝันเป็นจริง รวมทั้งมักมีเพื่อนที่ดีและจงรักภักดีมากมาย

          สามารถติดตามอ่านต่อได้ในสัปดาห์ต่อๆ ไป
          ติดตามได้ในหนังสือ “อ่านคนได้ ใช้คนเป็น เบญจลักษณ์บนใบหน้า” ของโจอี ยับ ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ nejavu.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2091-5922