การดูเรื่องความรักให้ดูที่เนินอาทิตย์ว่าจะสมหวังหรือไม่ และถ้าจะดูไปถึงเรื่องต้องหย่าร้างหรือไม่ต้องไปดูที่เครื่องหมายที่เส้นสมรสด้วยว่าชำรุดเสียหายหรือไม่? เรียกว่าต้องดูทั้ง 2 ที่จึงจะชี้ขาดได้ เนินอาทิตย์เนินเดียวไม่ได้บอกเรื่องหย่า

 

 

 

 


          ในภาพมือวันนี้จะเห็นว่าที่เส้นสมรสเป็นเส้นที่ชำรุดด้วยการเป็นรูปเกาะอีกภาพเป็นเส้นสมรสที่ปลายแยกเป็น 2 เส้น และที่สำคัญทั้ง 2 เส้นมีเส้นตัดทิ้งลงมาทั้ง 2 มือ!! ตรงนี้ละครับเป็นเครื่องหมายที่ให้โทษ บ่งถึงชีวิตคู่มีปัญหา เช่นถ้าปลายเส้นสมรสแยกเป็น 2 จะบ่งถึงต้องแยกกันอยู่

 

 

 


          ถ้าเป็นรูปเกาะจะบ่งถึงอยู่กันด้วยความทุกข์ ทุกข์มาก จนสุดท้ายต้องฟ้องร้องหย่าร้างเลิกกัน

 

 

 


          ข่าวดีครับ ดูลายมือแบบเจาะลึก หรือซื้อหนังสือลายมือ โทร.ด่วน 08-6556-3665 www.benjateller.com ขอบคุณครับ