แน่นอนว่าศาสตร์แห่งการอ่านใบหน้าตามตำราจีนย่อมไม่จำกัดการแปลความหมายของใบหน้าเท่านั้น เพราะส่วนอื่นๆ ของรางกายก็มีความหมายที่สำคัญเช่นเดียวกัน คุณจะได้รู้ว่าไฝที่แขนขาสามารถสื่อความหมายถึงอะไรได้บ้าง แขนขาหมายถึงสองมือและสองขา ซึ่งต้องแปลความหมายในแง่ส่วนของร่างกายที่แตกต่างกันและตามตำแหน่งเฉพาะ ตัวอย่างเช่นคุณจำเป็นต้องระบุว่าไฝอยู่ที่ด้านในหรือด้านนอกของต้นขา เพราะตำแหน่งที่แตกต่างย่อมให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างด้วย เมื่อเข้าใจว่ามีความแตกต่างในการแปลความหมายสำหรับผู้ชายและผู้หญิงด้วยเช่นเดียว การประเมินไฝที่แขนขาจะช่วยเสริมความรู้ของคุณเกี่ยวกับการอ่านใบหน้า

 


          ไฝที่ข้อศอก

 

(Pic 2)

 


          ไฝที่บริเวณข้อศอก บ่งบอกความกระตือรือร้นและความเต็มใจที่จะเป็นฝ่ายริเริ่ม อย่างไรก็ตามไฝนี้ยังบ่งชี้ถึงผู้ที่อาจจะสมรสช้า ไฝดีที่บริเวณข้อศอกบ่งบอกถึงคนที่รักในงานที่ตนเองทำ เป็นคนน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ แต่ชีวิตรักกลับไม่ราบรื่นนัก เพราะมีแนวโน้มจะประสบกับอุปสรรคค่อนข้างมากในการหาคู่ครองที่เหมาะสม ไฝร้ายที่ข้อศอกบ่งบอกความคับข้องใจและความถดถอยในการงาน เช่นเดียวกับโชคความรักที่ให้ผลลบมากกว่าปกติ


          ไฝดีที่บริเวณใต้ข้อศอกขวา บ่งชี้ถึงคนที่มีอุปนิสัยมั่นคงและเมื่อมีโอกาสดีเกิดขึ้นก็ไม่รีรอที่จะลงมือทำ เนื่องจากนิสัยที่ทำอะไรเชื่องช้าแต่มั่นคง ความสำเร็จในอาชีพจึงมักมาถึงในช่วงวัยที่ล่วงไปพอสมควร การยืนหยัดและความมานะบากบั่นเป็นลักษณะพิเศษที่สำคัญ พวกเขายังมีทักษะในการเริ่มต้นธุรกิจองตัวเองหรือเป็นผู้ประกอบการ และมีแนวโน้มจะมีเพื่อนและญาติมากมายที่เต็มใจคอยช่วยเหลือ ไฝร้ายที่บริเวณใต้ข้อศอกบ่งบอกถึงผู้ที่พึ่งพาคนอื่นมากเกินไป ขาดแรงขับดับและขาดความรักในการทำงานหรืออาชีพของตนเอง อีกทั้งมีแนวโน้มว่าจะไม่ค่อยมีใครในชีวิตที่เต็มใจช่วยเหลือให้พ้นจากปัญหายุ่งยากต่างๆ


          ติดตามไฝที่รักแร้ต่อได้ในสัปดาห์หน้า
          ติดตามได้ในหนังสือ “คัมภีร์ไฝ ศาสตร์แห่งการอ่านใบหน้าตามตำราจีน” ของโจอี ยับ
          ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ nejavu.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2091-5921