แน่นอนว่าศาสตร์แห่งการอ่านใบหน้าตามตำราจีนย่อมไม่จำกัดการแปลความหมายของใบหน้าเท่านั้น เพราะส่วนอื่นๆ ของร่างกายก็มีความหมายที่สำคัญเช่นเดียวกัน คุณจะได้รู้ว่าไฝที่แขนขาสามารถสื่อความหมายถึงอะไรได้บ้าง แขนขาหมายถึงสองมือและสองขา ซึ่งต้องแปลความหมายในแง่ส่วนของร่างกายที่แตกต่างกันและตามตำแหน่งเฉพาะ ตัวอย่างเช่นคุณจำเป็นต้องระบุว่าไฝอยู่ที่ด้านในหรือด้านนอกของต้นขา เพราะตำแหน่งที่แตกต่างย่อมให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างด้วย เมื่อเข้าใจว่ามีความแตกต่างในการแปลความหมายสำหรับผู้ชายและผู้หญิงด้วยเช่นเดียว การประเมินไฝที่แขนขาจะช่วยเสริมความรู้ของคุณเกี่ยวกับการอ่านใบหน้า

 


          ไฝที่แขน

 

(Pic 1)

 


          ไฝที่มือสามารถวิเคราะห์ได้โดยมองดูที่สี่ส่วนสำคัญ ได้แก่ ข้อศอก รักแร้ ฝ่ามือ และข้อเท้า

 


          ไฝที่ข้อศอก

 

 

(Pic 2)

 


          การแบ่งข้อศอกออกเป็นสามส่วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ นั่นคือ บริเวณเหนือข้อศอก บริเวณข้อศอก และบริเวณใต้ข้อศอก


          ไฝที่บริเวณเหนือข้อศอกจำเป็นต้องวิเคราะห์จากบริบทของแขน แขนที่บึกบึนแข็งแรงซึ่งตรงข้ามกับแขนที่บอบบาง บ่งบอกถึงก้าวหน้าที่ดีในด้านอาชีพการงาน และบ่งบอกถึงบุคลิกภาพที่กระตือรือร้น ทะเยอทะยานและเต็มใจเป็นฝ่ายริเริ่ม ไฝดีที่บริเวณเหนือข้อศอกแสดงถึงอนาคตที่ดีในอาชีพการงาน ผู้มีไฝนี้จะเก่งในการคบหาสมาคมและจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากคนอื่น สามารถแสวงหาและได้รับความสนับสนุนจากผู้มีบารมีอีกด้วย จึงทำให้สามารถผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้ดี


          ติดตามไฝที่ข้อศอกต่อได้ในสัปดาห์หน้า
          ติดตามได้ในหนังสือ “คัมภีร์ไฝ ศาสตร์แห่งการอ่านใบหน้าตามตำราจีน” ของโจอี ยับ ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ nejavu.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2091-5921