บทนี้จะอธิบายเพิ่มเติมถึงผลกระทบต่างๆ ของไฝตำแหน่งต่างๆ ของร่างกาย อาทิ คอ ไหล่ หน้าอก และส่วนล่างของร่างกาย เราไม่อาจปฏิเสธว่าการกำหนดตำแหน่งของไฝที่บริเวณเหล่านี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากเพราะปกติแล้วมันถูกปกปิดด้วยเสื้อผ้า การแปลความหมายของชีวิตผู้คนจำเป็นต้องอ้างอิงถึงส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยต้องไม่ใช่การพิจารณาแบบแยกกันเป็นส่วนๆ

 


          ไฝที่กลางอก

 

(pic 1)

 


          ผู้มีไฝที่กลางอกมีแนวโน้มว่าเป็นคนสนใจอะไรได้ไม่นาน พวกเขาสนใจสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต แต่อาจเบื่อหน่ายสิ่งเก่าอย่างรวดเร็ว จึงสนใจกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ไม่นานแล้วก็หันไปสนใจสิ่งอื่น หรือแม้แต่ผละจากคนหนึ่งหันไปหาอีกคนหนึ่ง ผู้มีไฝนี้จึงเป็นคนที่ขาดความจริงใจ อารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงที่การกระทำและพฤติกรรมต่างๆ มักถูกบงการด้วยความต้องการแปลกๆ ของตัวเอง ในแง่ของการทำงานหรือการทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จ พวกเขาจะฟังเสียงของหัวใจตัวเองมากกว่า และฟังเสียงความต้องการของตัวเองเท่านั้น แทนที่จะคำนึงถึงมุมมองของคนอื่น ดังนั้น พวกเขาจึงอาจทำร้ายคนอื่นอย่างไม่ตั้งใจได้บ่อย การขาดความตระหนักเกี่ยวกับตัวเองนี้มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงาน เพราะผู้คนไม่ชอบทำงานด้วยหรือไม่อยากสร้างสัมพันธ์ด้วยในระยะยาว จึงอาจสูญเสียโอกาสต่างๆ ได้มาก


          ติดตามไฝที่นมต่อได้ในสัปดาห์หน้า


          ติดตามได้ในหนังสือ “คัมภีร์ไฝ ศาสตร์แห่งการอ่านใบหน้าตามตำราจีน” ของโจอี ยับ ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 091 5921