ชะตากรรม “21 ส.ว.”

แขวนไว้ที่ศาล รธน.

 

 

                นอกจาก “ฝ่ายรัฐบาล” กับ “ฝ่ายค้าน” จะเปิดศึก “สอยดะ” ส.ส. 96 คน ที่ “ถือหุ้นสื่อ” และส่งเรื่องให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัยการขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.แล้ว ฝ่ายสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 21 คน ก็เจอ “ชะตากรรม” ไม่ต่างกัน

                เพราะ “นักร้อง” แห่งขั้วฝ่ายค้าน เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ก็ได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ตรวจสอบ ส.ว. 21 คน ว่าเข้าข่ายเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ หรือไม่  และขอให้รีบส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่

                21 ส.ว.ที่ถูกยื่นให้ตรวจสอบปมถือครองหุ้นสื่อ คือ 1.นายวันชัย สอนศิริ บจก.แคล นู ไฮเรอร์ 2.ว่าที่ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี บจก.สมศรีพานิช 3.นายระวี รุ่งเรือง บจก.ฟาร์มเมอร์ รีสอร์ท 4.นายยุทธนา ทัพเจริญ  บจก.วิคเตอร์ โปรเฟสชั่นแนล 5.พล.อ.อ.มนัส รูปขจร บจก.พลังร่วม 18

                6.นางสาวภัทรา วราวมิตร บจก.กาฬสินธุ์ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ 7.พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย บจก.ทุ่งท่าลาด 8.พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก บจก.กีฬา สุราษฎร์ธานี 9.นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ บจก.พี แอนด์ อาร์ อิงค์ 10.นางประยูร เหล่าสายเชื้อ บจก.ดีจริงมอเตอร์

                11.นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ บจก.ศรีสุพรรณการแร่  12.นายบรรชา พงศ์อายุกูล  บจก.พงศ์อายุกูลและบุตร 13.นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง  บจก.ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส  14.นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ บจก.ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส 15.พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน บจก.นลวิตา 16.นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล หจก.ดีเคพี โลจิสติกส์

                17.ว่าที่ร.ต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ หจก.ณัฏฐ์ แอนด์ พิรพัฒน์ 18.นายเฉลียว เกาะแก้ว  บจก.ไตรหิรัญ 2555 19.นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา บจก.แอล.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล 20.นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์  บจก.ไฮเทค เกลซเซอร์ 21.นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา  บจก.ภูตะวัน

                กระบวนการของ “21 ส.ว.” ต้องเริ่มต้นจาก “กกต.” ก่อน หากมีมูลก็ส่งเรื่องต่อไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันกรณี “41 ส.ส.” ที่อยู่ในมือศาลแล้วนั้น หากศาลมีคำวินิจฉัยออกมา ก็จะเป็น “บรรทัดฐาน” ให้กับ “ส.ว.” ไปด้วย โดยเฉพาะคนที่ถือหุ้นในบริษัทที่แจ้งวัตถุประสงค์ครอบคลุมถึงเรื่อง “สื่อ”  แต่ไม่ได้ประกอบกิจการ “สื่อสารมวลชน” จริง

                ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่จะเป็นผู้ให้คำตอบว่า “21 ส.ว.”ใครจะได้ “ไปต่อ”หรือไม่