วันที่ 31 พ.ค.2564 นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนและคาดว่าจะมีฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 – 10 % ส่งผลให้สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี คลี่คลายลง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : กปน. เตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง 10-18 ม.ค. 64 การผลิตน้ำประปา

กปน. จึงของดการส่งรายงานภาพรวมการคาดการณ์คุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ผ่านช่องทางโซเชียลของ กปน. (Facebook / Line / Twitter / Instagram @MWAthailand) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

แต่ประชาชนยังสามารถดูคุณภาพน้ำประปาแบบ real-time ได้ทาง แอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ https://twqonline.mwa.co.th/ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย กปน. ยืนยันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและควบคุมการผลิตน้ำประปาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกอย่างเคร่งครัด และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากที่มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนอีกด้วย

กปน. ขอขอบคุณสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้ กปน. สามารถบริหารจัดการน้ำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ แม้สถานการณ์คุณภาพน้ำโดยรวมจะดีขึ้น แต่ กปน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าต่อไป เพื่อสงวนน้ำต้นทุนไว้ให้ทุกภาคส่วนใช้อย่างเพียงพอ ทั้งในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป