เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกำกับดูแลการประปานครหลวง(กปน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด-19ระลอกใหม่ที่แพร่ดระจายการติดเชื้อเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน คณะรัฐมนตรี(ครม.) จึงมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในระยะเร่งด่วน

   


 

โดยการประปานครหลวง (กปน.) ที่มีภารกิจหลัก ในการจัดหา ผลิต และจำหน่ายน้ำประปาให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป ด้วยการลดค่าน้ำประปา 10%  สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งบ้าน คอนโด หอพัก บ้านเอื้ออาทร เป็นต้น และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้แก่ สถานที่ที่มีการประกอบกิจการเล็ก เช่น กิจการร้านโชห่วย ร้านค้า หรือโรงแรมขนาดเล็ก เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2564

 ทั้งนี้ ประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิแต่อย่างใด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของของโรคไวรัสโควิด -19

 "นิพนธ์" ยัน มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย เร่งช่วยพี่น้องประชาชน ผู้ใช้น้ำประปา เขต กทม. ปริมณฑล รับผลกระทบโควิด-19