ประชาสัมพันธ์

"สามารถ" ระดมสมองแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

"สามารถ" ระดมสมองแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ เผยตัวเลขเหยื่อปี 63  กว่า​ 4  หมื่นราย สูญเงินกว่า 3 พันล้านบาท

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 น.นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 8-04 ชั้น 8 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม อาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทยสภาทนายความ และ ตัวแทนผู้เสียหายจากการร่วมลงทุน แชร์ลูกโซ่โกลด์ฟาเธอร์ 1978 เข้าร่วมประชุม 

"สามารถ" ระดมสมองแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
"สามารถ" รับเรื่องร้องทุกข์แชร์"โกลด์ฟาเธอร์" ชี้รัฐบาลระดมสรรพกำลังเร่งแก้ปัญหา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า รัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ยกให้ปัญหาแชร์ลูกโซ่เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2560 และเป็นหนึ่งใน 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงประชาชน การลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย และขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามแชร์ลูกโซ่ โดยขณะนี้ได้มีการเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว 

"สามารถ" ระดมสมองแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่

อย่างไรก็ตาม ปัญหาแชร์ลูกโซ่ในปัจจุบันมีกฎหมายที่สามารถเอาผิดได้อยู่หลายฉบับ ทั้งความผิดด้านอาญาและการยึดทรัพย์ โดยนายสมศักดิ์เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามปัญหาแชร์ลูกโซ่ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงได้ตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดการฉ้อโกงประชาชนและลักษณะแชร์ลูกโซ่ขึ้นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทำโดยอาศัยศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ เป็นจุดแข็งในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

"สามารถ" ระดมสมองแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่

การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ  อาทิ 

-โมเดลการป้องกันปราบปรามแชร์ลูกโซ่ของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม 
 
-แนวคิดในการจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินการเรื่องแชร์ลูกโซ่ -แนวทางการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่และขั้นตอนการดำเนินคดี 

-แนวทางการดำเนินคดีตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ 2527 ในประเด็นข้อขัดข้องในการใช้อำนาจตามมาตรา 17 และการยึดอายัดทรัพย์กรณีการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน 

-รายงานความคืบหน้าของคดีสำคัญเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ที่ประชาชนให้ความสนใจ และภาพรวมคดีแชร์ลูกโซ่ ในปี 2563  ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 246 คดี  คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 3 พันล้านบาท  โดยมีผู้เสียหายจำนวนกว่า  41,000 คน 

-การให้คำแนะนำผู้เสียหายเกี่ยวกับการ ฟ้องร้องดำเนินคดี กับผู้ต้องหาให้ครอบคลุมทั้ง คดีแพ่งคดีอาญาและการฟอกเงิน 

- แนวคิดในการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อแจ้งเตือนประชาชน 

ทั้งนี้ จะกำหนดนัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานในวันที่ 16 มีนาคม 2564

"สามารถ" ระดมสมองแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่

"สามารถ" ระดมสมองแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่

"สามารถ" ระดมสมองแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่