วันนี้(14 มกราคม 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข  จ.นนทบุรี นพ.จักรรัฐ  พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แถลงข่าวความคืบหน้าผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ว่า ประเทศไทยพบการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 13 มกราคม 2564 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 7,025ราย โดยในวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 271 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 259 ราย แบ่งเป็น คัดกรองเชิงรุก 181 ราย และพบจากการเฝ้าระวัง 78 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 12 ราย กลับบ้านได้ 717 ราย รักษาในโรงพยาบาล 2,110 ราย มีผู้ป่วยที่ยังใส่ท่อช่วยหายใจ 13 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย  ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.13 ซึ่งต่ำกว่าระลอกแรก เนื่องจากอาการของโรคไม่ได้รุนแรง ผู้ป่วยอายุน้อย และมีการป้องกันตัวเอง

สธ.ย้ำคนไทยการ์ดไม่ตก ป้องกันติดเชื้อในครอบครัว

สำหรับรายละเอียดของผู้เสียชีวิต รายแรกเป็นชายอังกฤษ อายุ 71 ปี มีโรคประจำตัว เบาหวาน ไทรอยด์ มะเร็งปอด โดยเดินทางมาจากประเทศอังกฤษวันที่ 5 มกราคม 2564 ต่อมาวันที่ 11 มกราคม 2564 มีอาการไม่สบาย ไข้ ไอ จากนั้นอาการแย่ลง และเสียชีวิตในวันที่ 13 มกราคม 2564 รายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 53 ปี อาชีพรับจ้างมีโรคเบาหวานเป็นโรคประจำตัว วันที่ 3 มกราคม 2564  มีไข้ ปวดหัว ไอ วันที่ 5 มกราคม 2564 เข้า โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี พบเชื้อโควิด 19 วันที่ 10 มกราคม 2564 อาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว เสียชีวิตในวันที่ 13 มกราคม 2564

แนวโน้มการระบาดแต่ละช่วงรายสัปดาห์หากในสัปดาห์นี้ ( วันที่ 10 – 16 มกราคม 2564 ) ซึ่งเหลืออีก 2 วัน หากพบผู้ป่วยไม่เกิน 1,000 คน คาดว่าแนวโน้มผู้ป่วยเริ่มคงที่และน่าจะดีขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากคนไทยทุกคน การ์ดต้องไม่ตก สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน 100% ล้างมือบ่อยๆ ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ สิ่งที่สำคัญคือการเว้นระยะห่าง

สธ.ย้ำคนไทยการ์ดไม่ตก ป้องกันติดเชื้อในครอบครัว

 นอกจากนี้ พบมีการติดเชื้อโควิด-19ในครอบครัวรวมถึงเด็กเล็กสาเหตุเกิดจากคนในครอบครัวไปบ่อน สถานบันเทิง ซึ่งเป็นสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท มีคนอยู่กันเป็นจำนวนมาก และสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว เมื่อกลับมาบ้านแล้วไม่มีการป้องกันตัวเองทำให้เกิดการแพร่เชื้อในครอบครัว จึงขอให้ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ที่ไปในสถานที่เสี่ยง ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกันกับบุคคลในครอบครัว ไม่กอด ไม่หอมเด็กเล็ก ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบล้างมือ อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที ป้องกันการแพร่ระบาดในครอบครัว ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการระหว่างรอผลตรวจขอให้อยู่บ้านกักตัวให้ครบ 14 วัน โดยไม่เดินทางไปแหล่งชุมชน ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ แยกของใช้ส่วนตัว หากมีไข้, ไอ, หายใจลำบาก, เจ็บคอ, ปวดหัว, จมูกไม่ได้กลิ่น, ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบแพทย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน 1422

สธ.ย้ำคนไทยการ์ดไม่ตก ป้องกันติดเชื้อในครอบครัว