กปน. พร้อมดูแลประชาชนด้วยน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ชวนคนไทยรวมพลังสู้ COVID-19 การ์ดอย่าตก มั่นใจน้ำประปาของ กปน. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการสะอาดปลอดภัย 

คลอรีน สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสต่าง ๆ ได้ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ภายใต้ระบบการจ่ายน้ำแบบระบบปิด ไม่มีสารหรือวัตถุใด ๆ เข้าไปได้ 

ควบคุมปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือที่ปลายสายตลอดเส้นทาง 

ตรวจสอบคุณภาพโดยนักวิทยาศาสตร์ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กปน. ชวนคนไทยรวมพลังสู้ COVID-19 โดยปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหากไม่จำเป็น หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำประปา และสบู่ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70%  เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน ใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการรับประทานอาหาร  สแกน"ไทยชนะ"ทุกครั้งในการเข้าทุกพื้นที่

#การประปานครหลวง #MWA 
#ประปาปาเพื่อประชาชน

กปน. พร้อมดูแลประชาชนด้วยน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ชวนคนไทยรวมพลังสู้ COVID-19 การ์ดอย่าตก