ประชาสัมพันธ์

"กรมบัญชีกลาง" เพิ่มสิทธิประโยชน์ ผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรัง ดีเดย์ 15 ม.ค. 64

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

กรมบัญชีกลางร่วมกับสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย พิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก และผู้ป่วยโรคเพมฟิกัส ซึ่งเป็นผู้ป่วยในกลุ่มโรคผิวหนังเรื้อรัง เพื่อให้ครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่จำเป็นมากขึ้น

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางร่วมกับสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย พิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก และผู้ป่วยโรคเพมฟิกัส ซึ่งเป็นผู้ป่วยในกลุ่มโรคผิวหนังเรื้อรัง เพื่อให้ครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่จำเป็นมากขึ้น จึงยกเลิกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก และกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรัง (Dermatology Disease Prior Authorization :DDPA) ขึ้นใหม่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
"กรมบัญชีกลาง" แจงข่าวลือ กรณี"สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ" ยัน ยังได้รับสิทธิเหมือนเดิม

โดยผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายการยา Infliximab Secukinumab และ Etanercept สำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน 

2. รายการยา Rituximab สำหรับผู้ป่วยโรคเพมฟิกัส (Pemphigus)

3. แพทย์ผู้ทำการรักษาหากมีแผนการใช้ยาดังกล่าวให้ดำเนินการลงทะเบียนแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วย และส่งข้อมูลตามโปรโตคอลที่กำหนดในระบบ DDPA เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายค่ายา หรือขอต่ออายุการเบิกจ่ายค่ายา หรือขอหยุดการใช้ยา

4. สำหรับผู้ป่วยรายเดิมที่ได้รับการอนุมัติการใช้ยา Etanercept หรือ Infliximab สามารถใช้ยาดังกล่าวได้จนกว่าจะหยุดการรักษา
 

“เนื่องจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีรายการยาชีววัตถุหรือยาสังเคราะห์มุ่งเป้าที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคผิวหนังเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกรมบัญชีกลางและสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จะร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างสมเหตุผล สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ และเกิดประโยชน์ต่อผู้สิทธิหรือบุคคลในครอบครัวต่อไป” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

"กรมบัญชีกลาง" เพิ่มสิทธิประโยชน์ ผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรัง ดีเดย์ 15 ม.ค. 64