ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์  หัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์  นำทีมวิทยากรจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  "ต้น"เจ้าของ penguin eat shabu ดร.เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล จาก grab คุณจิม บริษัท consulting online คุณวี  จาก index living mall และปลื้ม สุรบถ หลีกภัย จากVRZO ให้ความรู้ พร้อมความสนุกสนาน ในมุมมองธุรกิจสมัยใหม่ การขายของออนไลน์ มีผู้สนใจ 150 คน ที่ลงทะเบียนมาร่วมสัมนาครั้งที่1

"ปริญญ์" นำทีมวิทยากร"ระดับเทพ"คุยสนุกในสัมมนา"โอกาส ..ลอยมาแล้ว"ที่พม.

 

"ปริญญ์" นำทีมวิทยากร"ระดับเทพ"คุยสนุกในสัมมนา"โอกาส ..ลอยมาแล้ว"ที่พม.
         

 

นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กล่าวให้กำลังใจทุกคนว่า ต้องมีความอดทน อดทน และอดทน ในการหางานใหม่ ในโลก "นิว นอมอล" ที่ต้องปรับตัวตลอดเวลา เพราะทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว

 

 

"ปริญญ์" นำทีมวิทยากร"ระดับเทพ"คุยสนุกในสัมมนา"โอกาส ..ลอยมาแล้ว"ที่พม.