สถ.ยกย่องอปท.ต้นแบบควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น

28 ก.ย. 2563
101
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

สถ.จับมือกรมปศุสัตว์ และภาคีเครือข่าย ยกย่อง 6 อปท.ต้นแบบควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น คว้ารางวัล Thailand Rabies Awards 2020

           วันนี้ (28 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ – ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กับกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (สถ.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

   สถ.ยกย่องอปท.ต้นแบบควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น

          อธิบดี สถ. เปิดเผยว่า ในส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผ่านการขับเคลื่อน 3 กิจกรรมหลัก        

     ประเภทเทศบาล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

      ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า, การประกวดตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2020 เพื่อเชิดชูเกียรติ อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และการตรวจติดตามการดำเนินงานของ อปท. ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

 

      โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานในการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ Thailand Rabies Awards 2020 แก่ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คว้ารางวัลในปีนี้ ประกอบด้วย   

 

       ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล รางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน จังหวัดสุโขทัย รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จังหวัดบึงกาฬ

 

       พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้าจากประธานในพิธีอีกด้วย


   

           ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ผ่านการรับชมถ่ายทอดสดออนไลน์ Live Streaming ภายใต้แนวคิด “End Rabies: Collaborate, Vaccinate" “ร่วมกันกำจัดพิษสุนัขบ้า ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงมาทำวัคซีน” ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 9.30 - 17.00 น. ผ่าน 3 ช่องทาง คือ แฟนเพจ : วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก : World Rabies Day 2020 Youtube : WRDThai2020 และ Website : www.WRD2020Thailand.com

      สถ.ยกย่องอปท.ต้นแบบควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น

   สถ.ยกย่องอปท.ต้นแบบควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น

สถ.ยกย่องอปท.ต้นแบบควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น