ประชาสัมพันธ์

MEA คว้ารางวัล AREA 2020 สาขา Investment in People

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

MEA คว้ารางวัล AREA 2020 สาขา Investment in People พัฒนาสภาพแวดล้อมห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อบริการประชาชน

        นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์  ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA รับรางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2020 สาขา Investment in People ในฐานะองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นเรื่องการดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

       ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและส่งมอบคุณค่างานบริการแก่ลูกค้า ประชาชน และสังคม จากโครงการ “Lively Workplace, Better Service” หรือโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง

        MEA คว้ารางวัล AREA 2020 สาขา Investment in People

       ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2020 ในสาขา Investment in People นี้ ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการมุ่งพัฒนางานบริการเพื่อลูกค้าและประชาชน พร้อมสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนสากลขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ MEA มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าพัฒนาด้านงานบริการที่เป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง     
     

          โดยหนึ่งในสถานที่สำคัญ คือ ห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่อยู่ในที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตทั้ง 18 เขต จึงได้ดำเนินการจัดประกวดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ตามแนวทาง 5ส

 

        รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการทำงานของเจ้าหน้าที่ และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และเกิดความปลอดภัยมีอาชีวอนามัยที่ดี

         MEA คว้ารางวัล AREA 2020 สาขา Investment in People

     โดยการดำเนินงานดังกล่าวขับเคลื่อนโดยคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมการไฟฟ้านครหลวงเขต ซึ่งประกอบด้วยนักบริหาร ผู้แทนหน่วยงาน MEA และผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย -ญี่ปุ่น)

MEA คว้ารางวัล AREA 2020 สาขา Investment in People

            สำหรับงาน Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2020 จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ จัดโดย Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการทำประโยชน์แก่สังคม สนับสนุนการเป็นองค์กรชั้นนำอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่น

 

      อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและมีการมอบรางวัลประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยประกอบด้วยรางวัล 7 สาขา ได้แก่ Green Leadership Award, Investment in People Award, Health Promotion Award, Social Empowerment Award, Corporate Governance Award, Circular Economy Leadership Award และ Responsible Business Leadership Award

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

https://www.mea.or.th/content/detail/3160/5514

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3946298732063901&id=497340003626475

https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1160085618301061348

https://twitter.com/mea_news/status/1308759239217668096?s=19

https://www.instagram.com/p/CFewV1lABa8/?igshid=an2c9qlz0ha6

https://gnews.apps.go.th/news?news=69454

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด