วันนี้ (11 กันยายน 2563) นายวันชัย เจียรวัฒนาวิทย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะประธานชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย หรือ SOE-D ชุดที่ 13 เปิดงานการบรรยายพิเศษ “เกร็ดความรู้แนวทางการบริหารไปสู่ Data Governance และ PDPA” พร้อมร่วมลงนาม MOU ระหว่างชมรม SOE-D กับ สมาคม ACIOA ภายในงานมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน 

      "MEA - SOE-D"จัดการบรรยายพิเศษ"เกร็ดความรู้แนวทางการบริหารไปสู่ Data Governance และ PDPA"

       โดยผู้แทนจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“Personal Data Protection Act” โดยนายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานสมาคม ACIOA – ASEAN Chief Information Officer Association และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Data Governance

"MEA - SOE-D"จัดการบรรยายพิเศษ"เกร็ดความรู้แนวทางการบริหารไปสู่ Data Governance และ PDPA"

"MEA - SOE-D"จัดการบรรยายพิเศษ"เกร็ดความรู้แนวทางการบริหารไปสู่ Data Governance และ PDPA"
     

        รวมไปถึง DPO ที่ภาครัฐต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ACIOA DIGITAL TRANSFORMATION ADVISOR อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

"MEA - SOE-D"จัดการบรรยายพิเศษ"เกร็ดความรู้แนวทางการบริหารไปสู่ Data Governance และ PDPA"

"MEA - SOE-D"จัดการบรรยายพิเศษ"เกร็ดความรู้แนวทางการบริหารไปสู่ Data Governance และ PDPA"

  "MEA - SOE-D"จัดการบรรยายพิเศษ"เกร็ดความรู้แนวทางการบริหารไปสู่ Data Governance และ PDPA"

"MEA - SOE-D"จัดการบรรยายพิเศษ"เกร็ดความรู้แนวทางการบริหารไปสู่ Data Governance และ PDPA"