ประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ประเมินผลดำเนินการทศวรรษคนพิการอาเซียน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ประเมินผลดำเนินการทศวรรษคนพิการอาเซียน เพื่อศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และศึกษาผลที่ได้รับจากการดำเนินการตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2563 ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นการเสนอแนวทางในการจัดทำแผนทศวรรษคนพิการอาเซียนในระยะต่อไป

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง การประเมินผลการดำเนินการตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2563 และการขับเคลื่อนในระยะต่อไป จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และศึกษาผลที่ได้รับจากการดำเนินการตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2563 ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นการเสนอแนวทางในการจัดทำแผนทศวรรษคนพิการอาเซียนในระยะต่อไป

 

 

 

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ประเมินผลดำเนินการทศวรรษคนพิการอาเซียน


         
นางธนาภรณ์ กล่าวว่าประเทศไทยได้เห็นความสำคัญของการกำหนดให้มีกรอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในอาเซียนเพื่อประกันว่าประเด็นด้านคนพิการจะได้รับความสำคัญและพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนากระแสหลัก และด้วยทศวรรษคนพิการอาเซียนจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในอาเซียนในระยะต่อไป 

 

 

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ประเมินผลดำเนินการทศวรรษคนพิการอาเซียน


      
“ในวันนี้จึงเป็นเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ และองค์กรเพื่อคนพิการ เกี่ยวกับข้อท้าทายของอาเซียนด้านคนพิการและทิศทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทศวรรษคนพิการอาเซียน องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม”นางธนาภรณ์  กล่าว

 

 

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ประเมินผลดำเนินการทศวรรษคนพิการอาเซียน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด