MEA รับซื้อไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้า️ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อใช้เองแล้ว ยังสามารถขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้ให้กับ MEA ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 1.68 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลาสัญญา 10 ปี

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

สร้างรายได้ ลดรายจ่าย แถมช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าภายในบ้านได้อีกด้วย

เข้าร่วมโครงการได้จนถึง ธันวาคม 2563 นี้

เปิดรับสมัครจำนวน 30 เมกะวัตต์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://spv.mea.or.th ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130 และ MEA Social Media ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#MEA #MEAโซลาร์ภาคประชาชน

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

 

CR:https://www.facebook.com/497340003626475/posts/3772926262734483/

 

MEA รับซื้อไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย