นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร มีการเตรียมความพร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามแผนงานการป้องกันและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝน โดยการฉีดน้ำแรงดันสูงล้างอุปกรณ์ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า (Insulator) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รองรับสายไฟฟ้าและเป็นฉนวนไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแรงสูง หากมีฝุ่นเกาะบริเวณพื้นผิวจำนวนมาก อาจทำให้ไฟฟ้าช็อตและเกิดความร้อนจนลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเกิดความเสียหาย 

ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางระบบไฟฟ้า ทำให้ไฟฟ้าดับบริเวณกว้างได้ โดย MEA ใช้การทำงาน Hotline ไม่มีการดับไฟทำงาน จึงทำให้ไม่กระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งการทำงานในลักษณะดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องมีความเชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย

สำหรับวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยการล้างลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ รูปแบบการฉีดน้ำแรงดันสูง และการถอดล้างลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ซึ่งทั้งสองวิธีจะต้องเริ่มจากการสำรวจหาจุดที่มีความเสี่ยงด้วยเครื่องมือเทอร์โมมิเตอร์ หากตรวจพบว่ามีความร้อนจะต้องดำเนินการฉีดล้างโดยไม่ต้องดับไฟฟ้า 

ในกรณีที่ต้องถอดล้างลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า จะต้องดำเนินการดับไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน แล้วจึงถอดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อนำมาล้างด้วยน้ำยากำจัดคราบสกปรก รวมถึงคราบสนิมต่าง ๆ และนำกลับไปติดตั้ง

หลังจากนั้นจะต้องมีการตรวจสอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์อีกครั้ง  เพื่อให้แน่ใจว่าลูกถ้วยดังกล่าวพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดฝุ่นละอองปริมาณมาก มีแผนดำเนินการล้างลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าทุก ๆ 1-2 ปี 

     MEA ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า Hotline ไม่ต้องดับไฟฟ้า

และสำหรับในพื้นที่ทั่วไป ล้างลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าทุก ๆ 3-5 ปี ซึ่ง MEA เตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า และลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของ MEA มีประสิทธิภาพ มั่นคงและปลอดภัยอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง

     MEA ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า Hotline ไม่ต้องดับไฟฟ้า

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขต หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA [email protected] : @meathailand Twitter : @mea_news หรือ แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่าน MEA Smart Life ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และAndroid ของ MEA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดฟรี คลิก http://onelink.to/measmartlife

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

MEA ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า Hotline ไม่ต้องดับไฟฟ้า

 

MEA ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า Hotline ไม่ต้องดับไฟฟ้า