เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ 3 จังหวัดสำคัญ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความภาคภูมิใจตามที่ U.S. News & World Report เผยผลการจัดอันดับประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก ประจำปี 2563 หรือ Best Countries to Start a Business2020 ให้ "ประเทศไทย"ติดอันดับที่ 1 ของโลก ประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจ จากทั้งหมด 73 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ MEA พร้อมตอบรับนโยบายรัฐบาลมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการขอใช้ไฟฟ้า การพัฒนาระบบบริการเพื่อการเข้าถึงระบบราชการ และการเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณูปโภคที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีราคาถูก

นอกจากนี้ MEA ยังเป็นตัวแทนประเทศไทยที่เข้ารับการประเมินความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ หรือ The Ease of Doing Business ด้านความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2020) ประจำปี พ.ศ. 2563 มีคะแนนเป็นอันดับที่ 6 ของโลก เป็นการแสดงถึงคุณภาพบริการของ MEA ที่ส่งเสริมการลงทุน การทำธุรกิจในประเทศไทยจากทั้งนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติอีกด้วย

การจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจ ประเทศไทยยังคงครองแชมป์มาอย่างต่อเนื่องจากการจัดอันดับเมื่อปี 2019 โดยข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่า การขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจมี 5 ขั้นตอน ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 6 วัน

นอกจากนี้ เมื่อปีที่ผ่านมาไทยยังลดต้นทุนการจัดตั้งธุรกิจ ด้วยการใช้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจแบบอัตราคงที่อีกด้วย สำหรับ 10 อันดับแรก ประเทศที่เริ่มต้นทำธุรกิจดีที่สุดในโลก ได้แก่

อันดับ 1 ประเทศไทย

อันดับ 2 ประเทศมาเลเซีย

อันดับ 3 ประเทศจีน

อันดับ 4 ประเทศสิงคโปร์

อันดับ 5 ประเทศอินเดีย

อันดับ 6 ประเทศฟิลิปปินส์

อันดับ 7 ประเทศเม็กซิโก

อันดับ 8 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อันดับ 9 ประเทศอินโดนีเซีย

อันดับ 10 ประเทศแคนาดา

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่

https://www.usnews.com/news/best-countries/best-start-a-business

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

MEA ร่วมภูมิใจ "ไทยอันดับ 1" เริ่มต้นธุรกิจโลก 2563