การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี ชุมชนปลายบาง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย

ทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย ฯลฯ จัดโครงการ “ท่องเที่ยววิถีนนท์ วิถีใหม่ สไตล์คนปลายบาง” โดยมุ่งเน้นการเสนอขายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว

รวมทั้งเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ได้กำหนดจัดกิจกรรม One Day Trip “ท่องเที่ยววิถีนนท์ วิถีใหม่ สไตล์คนปลายบาง”ณ ชุมชนปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โดยกิจกรรมดังกล่าว ททท.ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน เพื่อร่วมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว พร้อมทำคลิปวีดีโอเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ของชุมชนปลายบางที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL

มีมาตรการในการป้องกันดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้เป็นอย่างดี ซึ่งชุมชนแห่งนี้มีแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ที่มีความโดดเด่น และเป็นชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวได้รับรางวัล OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย

ในการนี้ นักศึกษาจะได้สัมผัสวิถีชาวสวนคนปลายบางที่มีการผสมผสานแบบวิถีพอเพียง อีกทั้งมีการเลี้ยงผึ้งชันโรงที่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ณ สวนเกษตรลัดดาวัลย์

หลังจากนั้นล่องเรือไปยังสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ซึ่งที่นี่รวบรวมสมุนไพรไทยและสมุนไพรหายากไว้กว่า 300 ชนิด ชมบรรยากาศชาวคลองแล้วต้องลองมาดื่มด่ำกับบ้านไม้สักโบราณริมน้ำอายุกว่า 100 ปี ซึ่งได้รับการรักษาไว้เป้นอย่างดีสืบทอดมารุ่นสู่รุ่น

ก่อนจะไปยังวัดศรีเรืองบุญ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ตั้งแต่สมัยเจ้าอาวาสรูปก่อนจนตอนนี้ใครได้เห็นก็จะนึกย้อนถึงความหลัง ปิดท้ายด้วยศาลเจ้าแม่ทับทิม ริมคลองมหาสวัสดิ์เป็นอาคารไม้เก่าแก่ แค่มองจากภายนอกก็รับรู้ถึงความเข้มขลัง เชื่อว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4

นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ท่องเที่ยววิถีนนท์ วิถีใหม่ สไตล์คนปลายบาง” ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

โดย นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องนำเสนอผลงานที่มีเนื้อหาน่าสนใจและเป็นการเชิญชวนกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาท่องเที่ยว ณ ชุมชนปลายบาง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของทาง ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และภาคีเครือข่ายพันธมิตรอื่นๆ

เพื่อสร้างการรับรู้โครงการ “ท่องเที่ยววิถีนนท์ วิถีใหม่ สไตล์คนปลายบาง” ไปยังนักท่องเที่ยว รวมถึงการนำเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยว One Day Trip ชุมชนปลายบางจากราคาปกติ 799บาท/1คน รับจำนวนจำกัด 300 คนแรก ลดเหลือเพียง 499บาท/คน

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม One Day Trip “ท่องเที่ยววิถีนนท์ วิถีใหม่ สไตล์คนปลายบาง”สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร. 086 306 8538 หรือ facebook fanpage ท่องเที่ยวบ้านปลายบาง

#TATBangkok

เปิดวาร์ป ททท.สำนักงานกทม.จัดทริป"ท่องเที่ยววิถีนนท์ วิถีใหม่ สไตล์คนปลายบาง"

เปิดวาร์ป ททท.สำนักงานกทม.จัดทริป"ท่องเที่ยววิถีนนท์ วิถีใหม่ สไตล์คนปลายบาง"

เปิดวาร์ป ททท.สำนักงานกทม.จัดทริป"ท่องเที่ยววิถีนนท์ วิถีใหม่ สไตล์คนปลายบาง"

เปิดวาร์ป ททท.สำนักงานกทม.จัดทริป"ท่องเที่ยววิถีนนท์ วิถีใหม่ สไตล์คนปลายบาง"

เปิดวาร์ป ททท.สำนักงานกทม.จัดทริป"ท่องเที่ยววิถีนนท์ วิถีใหม่ สไตล์คนปลายบาง"

เปิดวาร์ป ททท.สำนักงานกทม.จัดทริป"ท่องเที่ยววิถีนนท์ วิถีใหม่ สไตล์คนปลายบาง"

เปิดวาร์ป ททท.สำนักงานกทม.จัดทริป"ท่องเที่ยววิถีนนท์ วิถีใหม่ สไตล์คนปลายบาง"

เปิดวาร์ป ททท.สำนักงานกทม.จัดทริป"ท่องเที่ยววิถีนนท์ วิถีใหม่ สไตล์คนปลายบาง"

  เปิดวาร์ป ททท.สำนักงานกทม.จัดทริป"ท่องเที่ยววิถีนนท์ วิถีใหม่ สไตล์คนปลายบาง"

    เปิดวาร์ป ททท.สำนักงานกทม.จัดทริป"ท่องเที่ยววิถีนนท์ วิถีใหม่ สไตล์คนปลายบาง"

CR: ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร