เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นผู้แทน MEA เข้ารับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 จากพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ณ สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา MEA ได้รับรางวัลองค์กร​โปร่งใส​ จากการประกาศรางวัลฯ ในครั้งที่​ 4​ เมื่อปี 2556 นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลชมเชยองค์กร​โปร่งใสต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน​ ได้แก่ ครั้งที่​ 7​ ปี​ 2560​ ครั้งที่​ 8​ ปี​ 2561​ และครั้งนี้เป็นครั้งที่​ 9​ อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม CHANGE G : Governance ที่มุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ของ MEA จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่อง

พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

https://www.mea.or.th/content/detail/87/5401

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3663981490295628&id=497340003626475

https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1159281265701065571

https://twitter.com/mea_news/status/1274976969306681345?s=19

https://gnews.apps.go.th/news?news=63260

https://www.instagram.com/p/CBuuX0LAIB4/?igshid=1crsb2vzxsv0p

MEA รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

 

MEA รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน