หลังจาก “ชุมชนคนหูหนวก” ใต้สะพานพระราม 9 ทั้ง 10 ครอบครัว ย้ายบ้านมาที่การเคหะฯ ลาดหลุมแก้ว 2 ประมาณ 1 สัปดาห์แล้ว ก็ได้ฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “จุติ ไกรฤกษ์” ได้แวะไปเยี่ยมชมบ้านใหม่ และให้กำลังใจ
         

          โอกาสนี้ เจ้ากระทรวง พม. ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงและราชินี เป็นขวัญกำลังใจ ให้ทุกบ้านนำขึ้นประดับผนังบ้าน ต่างก้มกราบด้วยความเคารพ

 

 

"จุติ" เยียมและให้กำลังใจ 10 ครอบครัว "คนหูหนวก" ย้ายบ้านมาที่่การเคหะฯลาดหลุมแก้ว2

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

          นอกจากนั้น ยังมอบต้น "โกศล" ไม้ประดับมงคลให้แต่ละครอบครัว มอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัด "ชาบู" 1 หม้อใหญ่ เป็นอาหารเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ให้ทุกครอบครัวด้วย
        

          คุณภาพชีวิตดีขึ้น กายใจก็เปี่ยมด้วยความสุข ทุกคนสายตาเป็นประกาย ใต้หน้ากากผ้ามีแต่รอยยิ้มด้วยความดีใจ


          พวกเขาบอกผ่านล่ามภาษามือว่า ชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาก นอนหลับดี ยังมีงานการทำปกติ คือขายเทียนหอม ขายลอตเตอรี่  ทำงานรับจ้างทั่วไปได้ด้วย  โดย “รมว. จุติ” บอกว่าให้ไปชวนคนอื่นๆ มาอยู่ด้วยกันอีก หลังจากนี้จะจัดฝึกอาชีพเพิ่มเติมให้
        

          การย้ายที่อยู่จากใต้สะพานย่านพระราม 9 มาที่การเคหะฯ ลาดหลุมแก้ว 2 ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้คนย้ายจากที่คุ้นเคยเดิมมาอยู่ที่ใหม่ และสามารถจบได้สวย โดยใช้เวลา 30 วันเท่านั้น นับจาก พม. ชวนย้ายมาอยู่บ้านใหม่ เมื่อ 9 พฤษภาคม 2563 ซึ่งทั้ง 10 ครอบครัวตัดสินใจย้ายมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา

"จุติ" เยียมและให้กำลังใจ 10 ครอบครัว "คนหูหนวก" ย้ายบ้านมาที่่การเคหะฯลาดหลุมแก้ว2

 

"จุติ" เยียมและให้กำลังใจ 10 ครอบครัว "คนหูหนวก" ย้ายบ้านมาที่่การเคหะฯลาดหลุมแก้ว2

 

"จุติ" เยียมและให้กำลังใจ 10 ครอบครัว "คนหูหนวก" ย้ายบ้านมาที่่การเคหะฯลาดหลุมแก้ว2