“นิด้า”ขอเชิญข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

“นักบริหารยุคเปลี่ยนผ่าน สู่สังคมดิจิทัล” รุ่นที่ 1 - 3

สมัครด่วน!! รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 50 คนเท่านั้น

ฟรี !! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

รุ่นที่ 1

อบรม วันที่ 1 , 2 , 3 , 9 และ 10 กรกฎาคม 2563

รุ่นที่ 2

อบรม วันที่ 22 , 23 , 24 , 30 และ 31 กรกฎาคม 2563

รุ่นที่ 3

อบรม วันที่ 19 , 20 , 21 , 27 และ 28 สิงหาคม 2563

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก

https://forms.gle/QNsvfZcfAcU7C5Kn9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-113-7581 , 089-688-5358

 

"นิด้า" จัดอบรมหลักสูตร นักบริหารยุคเปลี่ยนผ่าน สู่สังคมดิจิทัล ฟรี

"นิด้า" จัดอบรมหลักสูตร นักบริหารยุคเปลี่ยนผ่าน สู่สังคมดิจิทัล ฟรี