แม้ว่าปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดจะลดลงอย่างน่าพอใจ แต่เราต้องไม่อยู่ในความประมาท ควรรักษาสุขอนามัยไว้เสมอ ซึ่งในช่วงวิกฤติที่ผ่านมาหลายๆหน่วยงานได้มาให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการป้องกันการติดเชื้อและการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นองค์กรด้านพลังงานที่ร่วมมือกันตั้ง โครงการ ‘พลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19’ โดยมีผู้สนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน ด้วยการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อประชาชน ส่งมอบให้หน่วยงานสาธารณสุข และ พี่น้องประชาชนในชุมชนให้ได้รับแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง

การจัดหาแอลกอฮอล์ 70% นั้นได้กระจายให้กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั่วประเทศ 9,863 แห่ง เพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ หรือใช้ป้องกันโรคระบาดโควิดกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงพยาบาล และประชาชนในกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 

และไม่เท่านั้นยังช่วยลดผลกระทบด้านสุขอนามัยประชาชน จากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อีกด้วย ทั้งนี้ การเริ่มกระจายการจัดส่งแอลกอฮอล์ส่งให้กับทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ได้เริ่มต้นไปแล้วในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา และจะจัดส่งจบครบเรียบร้อยจนหมดภายในพฤษภาคมนี้

ซึ่งในส่วนของกระทรวงพลังงานเอง นอกจากจะปฏิบัติภารกิจการจัดส่งแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้สำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวแล้ว ก็ยังได้ดำเนินมาตราการลดภาระด้านพลังงานอื่นๆ อาทิ ค่าไฟฟ้าทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการภาคเอกชนและสิ่งที่จะดำเนินการในส่วนต่อไปคือการจัดทำโครงการให้เกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิ่น เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดมีงานทำ มีรายได้ บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด

 

'พลังงาน' ปันสุขจัดหาแอลกอฮอล์ 70% มอบสธ.ส่งต่อให้รพ.สต.ทั่วประเทศ