จากการลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนคนหูหนวก (บริเวณริมถนนพระราม 9) เขตห้วยขวาง กทม.เมื่อเร็วๆ นี้เพื่อให้กำลังใจและสอบถามปัญหาต่างๆ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ย้ำกับผู้พิการว่า ผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท ภายในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอน เพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

 

อ่านข่าว...  พม.แจงผู้พิการได้เยียวยา1,000บาททุกคน รัฐจ่ายครั้งเดียว ย้ำ ไม่ต้องยื่นเรื่อง-ลงทะเบียนใหม่
 


           นายจุติ กล่าวว่า กลุ่มคนพิการ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง และจำเป็นต้องช่วยเหลือเยียวยาเร่งด่วน  เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ทางชุมชน พร้อมพูดคุยสอบถามถึงปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยมีล่ามภาษามือช่วยสื่อสาร อีกทั้งมีการจัดทำข้อมูลคนพิการในชุมชนเพื่อให้ได้รับสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐถ้วนหน้า
       

          จากการสำรวจพบว่า ชุมชนแห่งนี้อาศัยอยู่ใต้สะพาน มีจำนวน 59 ครอบครัว 112 คน โดย มีคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 43 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นคนทำความสะอาด คนสวน คนเก็บขยะ และขายแก้วเทียน เป็นต้น ซึ่งขณะนี้เดือดร้อนอย่างมาก เพราะต้องหยุดงาน ทำให้ขาดรายได้ และใช้ชีวิตประจำวันด้วยเงินอุดหนุนของภาครัฐ และสิ่งของบริจาคจากวัดและภาคเอกชน
       

          สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 28 เมษายน ได้อนุมัติจ่ายเงินเยียวยา 1,000 บาท ครั้งเดียวให้กับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 2 ล้านคน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอใช้เงินกองทุนช่วยเหลือคนพิการ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

 

 

"พม."ย้ำ พฤษภาคมนี้ คนพิการได้เงินเยียวยา 1 พันแน่นอน

 

"พม."ย้ำ พฤษภาคมนี้ คนพิการได้เงินเยียวยา 1 พันแน่นอน

 

"พม."ย้ำ พฤษภาคมนี้ คนพิการได้เงินเยียวยา 1 พันแน่นอน

 

"พม."ย้ำ พฤษภาคมนี้ คนพิการได้เงินเยียวยา 1 พันแน่นอน

 

"พม."ย้ำ พฤษภาคมนี้ คนพิการได้เงินเยียวยา 1 พันแน่นอน