การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดบริการตรวจสอบส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

เพียงใส่ข้อมูลตัวเลข

- บัญชีแสดงสัญญา

- รหัสเครื่องวัด

แล้วกดปุ่มตรวจสอบ

https://ebill.mea.or.th/discount

MEA เปิดบริการตรวจสอบส่วนลดค่าไฟฟ้า

MEA เปิดบริการตรวจสอบส่วนลดค่าไฟฟ้า