เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 15 พ.ค.2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมให้กำลังใจ และช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงหารือแนวทางการดูแลชุมชน อีกทั้งมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ตัวแทนชุมชน ณ ชุมชนรัชฏภัณฑ์ (ซอยหมอเหล็ง) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
       

 

          นายจุติ กล่าวว่า ตัวเองพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือให้แก่ชาวชุมชนที่เดือดร้อน ซึ่งพบว่า ชุมชนดังกล่าว เป็นชุมชนแออัดติดกับคลองมักกะสัน ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กทม. ตั้งอยู่บนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นชุมชนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ เพราะไม่ได้รับการลงทะเบียนกับหน่วยงานใดๆ มีสมาชิกชุมชน 180 ครัวเรือน 667 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. เป็นเด็ก 60 คน ผู้สูงอายุ 26 คน คนพิการ 4 คน
        

          การลงพื้นที่ครั้งนี้ กระทรวง พม. ได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากทุกภาคส่วนผ่านทางศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. มามอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนดังกล่าว อาทิ ถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ นมผงและผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก อาหารและขนมต่างๆ เป็นต้น
      

          “ตั้งใจมาดูชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ได้แก่ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส และได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ เพื่อช่วยกันสำรวจว่ามีอะไรที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้ ช่วยกลุ่มเป้าหมายให้มีโอกาส โดยเฉพาะการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย” จุติ กล่าว
      

          ทั้งนี้ นายจุติยังเผยด้วยว่า ได้เตรียมที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นห้องเช่าราคาถูกที่มีอยู่สี่มุมเมืองไว้รองรับ ซึ่งค่าเช่าราคาถูกเริ่มต้นเพียง 999 บาทต่อเดือน เทียบกับค่าเช่าที่ ซ.หมอเหล็ง อยู่ที่ประมาณ 2,500 บาทต่อเดือน พร้อมร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดหางานที่เหมาะสมและมีรายได้ที่เพียงพอให้ชาวชุมชน เพื่อบุตรหลานจะได้มีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
      

          “ทั้งหมดนี้เป็นงานที่หนัก ไม่ใช่งานที่ง่าย เราจะไม่ย่อท้อ เพราะความขาดแคลนของประชาชนคือแรงบันดาลใจในการทำงานของเรา ซึ่งจะต้องช่วยกันทำให้ความขาดแคลนลดน้อยลง และหมดไปในที่สุด”  รมต.พม.กล่าว
       

          อย่างไรก็ตาม นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากชุมชนที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนกับ กทม. ขอให้แจ้งรายชื่อและรายละเอียดชุมชน ที่ต้องการความช่วยเหลือมายังกระทรวง พม. โดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งกระทรวงพร้อมจะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

 

'จุติ' ลงพื้นที่ชุมชน ซ.หมอเหล็ง ช่วยจัดหางาน ชวนอยู่บ้านการเคหะเช่าถูก 999 บาท/เดือน  

 

 

'จุติ' ลงพื้นที่ชุมชน ซ.หมอเหล็ง ช่วยจัดหางาน ชวนอยู่บ้านการเคหะเช่าถูก 999 บาท/เดือน  

 

'จุติ' ลงพื้นที่ชุมชน ซ.หมอเหล็ง ช่วยจัดหางาน ชวนอยู่บ้านการเคหะเช่าถูก 999 บาท/เดือน  

 

'จุติ' ลงพื้นที่ชุมชน ซ.หมอเหล็ง ช่วยจัดหางาน ชวนอยู่บ้านการเคหะเช่าถูก 999 บาท/เดือน  

 

'จุติ' ลงพื้นที่ชุมชน ซ.หมอเหล็ง ช่วยจัดหางาน ชวนอยู่บ้านการเคหะเช่าถูก 999 บาท/เดือน