จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ต้องการแนบเอกสารเพิ่มเติม สามารถยื่นเอกสารผ่านได้ผ่านการคลิกฟังก์ชัน “ตรวจสอบเรื่อง” เพื่อแนบเอกสาร แต่สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ สามารถคลิกได้ที่ฟังก์ชัน “ขอเพิ่มบัญชีแสดงสัญญา” ซึ่งจะสามารถแนบเอกสารได้หลังจากดำเนินการคลิกลงทะเบียนเสร็จสิ้น ซึ่งผู้ลงทะเบียนที่ MEA ตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีกรอบระยะเวลาสำหรับการรับคืนเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1.พร้อมเพย์ ประมาณ 3 วันทำการ

2.โอนบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ ประมาณ 7 วันทำการ

3.โอนบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประมาณ 10 วันทำการ

4.เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ประมาณ 3 วันทำการ

 

MEA เปิด 4 ช่องทางการรับเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า

 

MEA เปิด 4 ช่องทางการรับเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า

MEA เปิด 4 ช่องทางการรับเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า

ทั้งนี้ MEA ยังคงดำเนินการเปิดให้ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ในการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าได้ต่อเนื่องโดยไม่มีกำหนดปิดรับ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ พร้อมทั้งยังช่วยให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

คู่มือลงทะเบียนคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้าแบบแนบไฟล์เอกสาร

คลิก https://www.mea.or.th/content/detail/87/5353

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3557178287642616&id=497340003626475

https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1158944856101062385

https://www.instagram.com/p/CAKc8jxgIXZ/?igshid=v1j27y34zcjm

https://twitter.com/mea_news/status/1260865438130429953?s=19

 

 

 

MEA เปิด 4 ช่องทางการรับเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า

 

MEA เปิด 4 ช่องทางการรับเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า

 

MEA เปิด 4 ช่องทางการรับเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า

 

MEA เปิด 4 ช่องทางการรับเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า

 

MEA เปิด 4 ช่องทางการรับเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า