การไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)ครบรอบ 60 ปี ขยาย 600 สิทธิ์ ครอบคลุม 21 จังหวัดนำร่อง ล้างแอร์ และตรวจสอบระบบไฟ 299 บาท/จุด/บริการ

โปรโมชั่น 60 ปี PEA 600 สิทธิ์ ขยายจุด ไม่หยุดลด ตามเสียงเรียกร้อง!(japanese pinata)

เพียง สแกน QR Code เพื่อติดตั้ง PEA Hero Care and Service Application ทั้งระบบ iOS และ Android

แล้วใส่รหัส PEACARE60 รับส่วนลดสุดคุ้ม! จาก 2 บริการคุณภาพ

1. เช็กระบบไฟฟ้า 9 รายการ เหลือ 299 บาท จากปกติ 700 บาท

2. ล้างแอร์แบบติดผนัง เหลือ 299 บาท จากปกติ 600 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 – 27 เม.ย. 2563

สอบถามเพิ่มเติม Call Center 0 2725 4955

 

PEA 60 ปีขยาย600สิทธิ์ครอบคลุม21จังหวัด