หลักการและเหตุผล
    การทำธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก ร้านอาหาร สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการมักจะพบเจอในธุรกิจคือการรั่วไหล ในแผนกต่างๆ เช่น มีลูกค้า Walk - in เข้าพักแต่กลับไม่มีรายรับ Walk - in  มีการสั่งซื้อเนื้อสัตว์ราคาแพงบ่อยๆ แต่ไม่พบรายได้จากการขายอาหารนั้น ไม่มีการสอบเทียบราคาในการจัดซื้อ สินค้าที่จัดซื้อมาเสื่อมสภาพเร็ว สินค้าหายจากคลังสินค้าบ่อย ซึ่งจะนำมาซึ่งความเสียหายมาสู่ธุรกิจ ดังนั้นการค้นพบ แก้ไข และ ป้องกัน การรั่วไหลได้ ก็คือผลกำไรที่กลับคืนมามากขึ้น
ISMED ได้ออกแบบหลักสูตร “การป้องกันการรั่วไหลในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทขนาดเล็ก และร้านอาหาร” เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้บริหาร เรียนรู้แนวทางการค้นหาจุดรั่วไหลในแต่ละงาน การวิเคราะห์สาเหตุ จนสามารถวางระบบเพื่อป้องกันการรั่วไหลที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจได้ 

 

 

พาธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน กับ ISMED

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

วัตถุประสงค์
    เพื่อให้เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารสามารถวางระบบป้องกันการรั่วไหลในธุรกิจได้อย่างถูกต้อง และสามารถบริหารธุรกิจให้ได้กำไร 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
          1.ผู้บริหาร / ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก รีสอร์ทขนาดเล็ก และร้านอาหาร
          2.ผู้ริเริ่มธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก รีสอร์ทขนาดเล็ก และร้านอาหาร


          กำหนดวัน เวลาและสถานที่
          ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน : หลักสูตร
          วันที่จัดอบรม     
          หลักสูตร "การป้องกันการรั่วไหล ในแผนกบริการส่วนหน้า บัญชี และจัดซื้อ ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก ยุค 4.0 รุ่นที่ 19" 
วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.
          หลักสูตร "การป้องกันการรั่วไหล ในแผนกครัว ของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทขนาดเล็ก และร้านอาหาร ยุค 4.0 รุ่นที่ 17" 
วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.

          สถานที่อบรม    ห้อง รัชดา 8 ชั้น B โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

          รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตร "การป้องกันการรั่วไหล ในแผนกบริการส่วนหน้า บัญชี และจัดซื้อ ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก ยุค 4.0 รุ่นที่ 19" 
เนื้อหาหลักสูตร 
          การวิเคราะห์จุดรั่วไหลปัญหาสาเหตุการเกิดจุดรั่วไหลในแผนกบัญชี  แผนกจัดซื้อ แผนกบริการส่วนหน้า
          จุดรั่วไหลที่มักเกิดขึ้นในแผนกบัญชี แผนกจัดซื้อ และแผนกบริการส่วนหน้า
          แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
          การออกแบบการควบคุมและตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลที่เกิดขึ้นในอนาคต 

          หลักสูตร "การป้องกันการรั่วไหล ในแผนกครัว ของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทขนาดเล็ก และร้านอาหาร ยุค 4.0 รุ่นที่ 17"
เนื้อหาหลักสูตร 
          การวิเคราะห์จุดรั่วไหลปัญหาสาเหตุการเกิดจุดรั่วไหลในแผนกครัว 
          การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต้นทุนของอาหาร 
          แนวทางการจัดหาระบบการควบคุมและการตรวจสอบ 
          การออกแบบการควบคุมและตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหลที่เกิดขึ้นในอนาคต 

          วิทยากร 
          1.คุณอนุวัฒน์ ประพจนสมบูรณ์ 
          General Manager–Special Project Ariva Ivy Servizio Thonglor
          ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
          2.ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์ 
          ที่ปรึกษาของโรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี
          อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ปรึกษาสมาคมเชฟประเทศไทย

          ประโยชน์ที่จะได้รับ
          เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารธุรกิจสามารถวางแนวทางในการวิเคราะห์สาเหตุของการรั่วไหล วางแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนสามารถวางระบบป้องกันการรั่วไหลในแผนกบัญชี แผนกจัดซื้อ แผนกบริการส่วนหน้า และแผนกครัวในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


          ค่าธรรมเนียมหลักสูตร
          1.หลักสูตร "การป้องกันการรั่วไหล ในแผนกบริการส่วนหน้า บัญชี และจัดซื้อ ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก ยุค 4.0 รุ่นที่ 19" วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2563
ค่าธรรมเนียม 8,000 บาท / ท่าน
          2.หลักสูตร "การป้องกันการรั่วไหล ในแผนกครัว ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก ยุค 4.0 รุ่นที่ 17" วันที่ 30 มีนาคม 2563    ค่าธรรมเนียม 4,200 บาท / ท่าน
หมายเหตุ : ทุกหลักสูตรรวมค่าอาหารและเอกสารอบรมแล้ว


          การรับสมัคร
          รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 มีนาคม 2563                                 
          ทาง https://forms.gle/jSkw39dfjKr475Dp8 
หรือสแกน QR CODE