องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยให้สิทธิ เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก. ในวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563 โดยไม่คิดค่าบริการ ตลอดทั้งวัน  

 

 

          นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.) เปิดเผยว่า วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  ขสมก.ได้สนับสนุนและร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ได้รับสิทธิ ยกเว้นค่าโดยสาร เมื่อใช้บริการรถโดยสารธรรมดา  และรถโดยสารปรับอากาศของ ขสมก.ในวันดังกล่าว  ซึ่ง ขสมก.ได้เตรียมความพร้อม โดยจัดรถโดยสาร จำนวน 2,884 คัน รวม 129 เส้นทาง  และเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่ง  การเปลี่ยนกะพนักงานประจำรถ  เพื่อรองรับประชาชน ที่จะพาบุตรหลานเดินทางท่องเที่ยว หรือทัศนศึกษาตามสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  เช่น  ทำเนียบรัฐบาล, กองทัพบก,  กองทัพอากาศ, Ocean World ศูนย์การค้าพารากอน, พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพแห่งที่ 1 (จตุจักร) และท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เป็นต้น  ทั้งนี้ รถโดยสารที่ให้บริการฟรีสำหรับเด็ก  จะมีข้อความติดที่กระจกหน้ารถด้านซ้ายว่า  “ วันเด็กแห่งชาติ เด็กขึ้นรถเมล์ฟรีตลอดวัน ” สำหรับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการ โดยชำระค่าโดยสารในอัตราปกติด้านการอำนวยความสะดวก  ปลอดภัย                            
      

 

 

ฉลองวันเด็กแห่งชาติ...เด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นรถเมล์ฟรี

 

          จัดหัวหน้างาน นายตรวจ  เจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ กำกับดูแลการให้บริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร  ตามป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น และสถานที่จัดงาน วันเด็กแห่งชาติต่าง ๆ  มีการตรวจความพร้อมด้านร่างกายของพนักงานประจำรถ  ตรวจวัดแอลกอฮอล์ และตรวจใบอนุญาตขับขี่ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง  รวมทั้งกำชับพนักงานประจำรถ ให้อำนวยความสะดวกในการขึ้น - ลงรถโดยสารแก่เด็ก ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการทั่วไปเป็นกรณีพิเศษ  พร้อมย้ำเตือนพนักงานขับรถ ให้เปิดประตู เมื่อรถจอดสนิท  และปิดประตูก่อนนำรถออกจากป้าย ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ขับรถปาดซ้ายปาดขวา หรือขับแข่งแซงกัน ไม่จอดรถแช่ป้าย เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด และระมัดระวังผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน  รวมทั้ง ให้พนักงานสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต้องสงสัย หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณใกล้ที่สุด

 


              ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ   สอบถามเส้นทางรถเมล์   หรือ  แนะนำบริการได้ที่  www.bmta.co.th , facebook [email protected] หรือ  ศูนย์ Call Center 1348  ทุกวัน   ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ