สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 29/2562 ในวันที่ 16 – 17  และ 19 -20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 471 รายการ โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาดที่น่าสนใจ อาทิเช่น

 

 

 

ปปง.ขายทอดตลาดรถตู้-รถบัส

 

 

          1.รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น KDH222R-LEMDYT A1 จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 330,000 บาท
          2.รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น KDH222R-LEMDYT A5 จำนวน 1 คัน  ราคาเริ่มต้น 520,000 บาท
          3.รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG รุ่น XMQ6128SD จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 1,400,000 บาท
          4.รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG รุ่น XMQ6128SD จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 1,300,000 บาท
          5.รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG รุ่น XMQ6128SD จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 1,200,000 บาท

 

 

 

ปปง.ขายทอดตลาดรถตู้-รถบัส

 


          ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 29/2562 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น. ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
          1.ลำดับที่  1- 33 และ 366 – 407 ณ ลานจอดรถบริษัท รอยัล ไทย เฮิร์บ จำกัด ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
          2.ลำดับที่ 34 - 277 ณ ลานจอดรถลานปูน และลานปูน โซนดิน ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
          3.ลำดับที่ 278 - 365 ณ ลานจอดรถลานตลาดนัดด้านหน้าและด้านหลัง ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
          4.ลำดับที่ 408 ณ ลานจอดรถปั๊ม NGV ถนนทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 2001 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุรปราการ
          5.ลำดับที่ 409 - 471 ณ ลานจอดรถ 11 ไร่ ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

 

 

ปปง.ขายทอดตลาดรถตู้-รถบัส

 


          หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ สายด่วน ปปง. 1710 หรือ QR Code