การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอประกาศผลการตัดสินการประกวดขบวนรถเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานกาชาด ประจำปี 2562 ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล รวม 200,000 บาท อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมออกร้านงานกาชาดได้ส่งรถเข้าประกวด และคณะกรรมการฯ ได้มีการตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสวนลุมพินี  ดังต่อไปนี้ 

 

          - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะได้รับโล่พระราชทาน พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท
          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง จะได้รับโล่พระราชทาน พร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท
          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย   จะได้รับโล่พระราชทาน พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท 
          - รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ การประปานครหลวง จะได้รับโล่พระทานพร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท 


          ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประกวด จะได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ในพิธีเปิดงานกาชาด เวลา 17.00 น.  ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

 

 

ประกาศผลตัดสินประกวดขบวนรถเฉลิมพระเกียรติ

 

 

ประกาศผลตัดสินประกวดขบวนรถเฉลิมพระเกียรติ

 

ประกาศผลตัดสินประกวดขบวนรถเฉลิมพระเกียรติ

 

 

ประกาศผลตัดสินประกวดขบวนรถเฉลิมพระเกียรติ