นายมานิต ปานเอม ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมการประชุม "Water Diplomacy: where Local Wisdom meets International Excellence" และพิธีมอบรางวัลแนวปฏิบัติ​ที่​ดี (Best Practice) ด้านการบริหาร​ทรัพยากร​น้ำ​ ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อกระชับความสัมพันธ์​ทางวิชาการ​ระหว่าง​ภาคีเครือข่าย​ และ​แลกเปลี่ยน​ความรู้​แบบไร้พรมแดน​ โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

กปน.คว้ารางวัล Best Practice จาก สทนช.

 


          ในการนี้ นายมานิต เป็นผู้แทน กปน. รับมอบรางวัลแนวปฏิบัติ​ที่​ดีด้านการบริหาร​ทรัพยากร​น้ำ​ ตามแนวทาง "ศาสตร์​พระราชา นำพาน้ำยั่งยืน" จาก นายเทวัญ ลิปตพัลลภ โดย กปน. ได้รับรางวัล​ชมเชยด้านการจัดการน้ำอุปโภค​บริโภค​จาก "โครงการ​ปรับปรุง​ระบบ​ประปา​ภูเขา​ บ้านทุ่งกลาง จังหวัด​น่าน" ที่​อยู่​ภายใต้โครงการ "กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำฯ" ​ซึ่ง​ทำให้​ชุมชนมีน้ำสะอาด​อุปโภค​บริโภค​ มีองค์ความรู้​ในการใช้งาน​และ​บำรุ​ง​รักษา​ระบบประปา ส่งผล​ให้​ชุมชน​สามารถ​พึ่งพา​ตนเอง​ได้​

 

 

 

กปน.คว้ารางวัล Best Practice จาก สทนช.

 


          ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการเสวนา​และ​บรรยายพิเศษ​เกี่ยวกับ​การบริหาร​จัดการ​ทรัพยากร​น้ำ​ รวมถึง​นิทรรศการ​แสดงผลงาน​ของ​ผู้ที่ได้รับรางวัล​ ซึ่ง กปน. ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการดำเนินโครงการ​ปรับปรุงระบบประปาภูเขาบ้านทุ่งกลางด้วย

 

 

กปน.คว้ารางวัล Best Practice จาก สทนช.

 

 

 

 

กปน.คว้ารางวัล Best Practice จาก สทนช.

 

 

กปน.คว้ารางวัล Best Practice จาก สทนช.