นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ค่ายลูกเสืออ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เพื่อติดตามการพัฒนาศักยภาพลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

 

          รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการรายงานผลการดำเนินงานของค่ายลูกเสืออ่างทอง บนเนื้อที่กว่า 25 ไร่ เป็นพื้นที่สำหรับจัดพิธีการต่าง ๆ และเป็นสถานที่อบรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบุคลากรในจังหวัดอ่างทอง จำนวนกว่า 10,000 คน อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

         "การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อมาดูสภาพความเป็นจริง และหาแนวทางร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาค่ายลูกเสืออ่างทองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่อบรมระเบียบวินัย ความมีจิตอาสา เป็นอาสาสมัครทำประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชน ที่มีความพร้อมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น"นางกนกวรรณ กล่าว

 

 


       

 

           รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า แต่ก็ต้องยอมรับว่า ค่ายลูกเสือแห่งนี้อยู่บนที่ดินของวัดร้าง การใช้ประโยชน์หรือการจะพัฒนาปรับปรุงอะไร ยังต้องมีขั้นตอนการขอใช้พื้นที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย และเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดงบประมาณสนับสนุน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค และบ้านพักของครูและบุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนอ่างทองอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

         "ที่สำคัญคือ หากพัฒนาปรับปรุงค่ายลูกเสือแห่งนี้ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ ประชาชนก็สามารถมาใช้ประโยชน์พื้นที่นี้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกจากจะเป็นลดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับพื้นที่จังหวัดอ่างทองด้วย"รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

         

          รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ วันที่ 17 กันยายน  2562 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมที่จะลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกี่ยวกับการพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์ เพื่อพัฒนาลูกเสือของ กศน. ที่มีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ มาเข้าร่วมโครงการที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อเป็นใบเบิกทางในการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพต่อไป

 

นวรัตน์ รามสูต : สรุป/เรียบเรียง

อิทธิพล รุ่งก่อน : ถ่ายภาพ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน